Search

ตอบคำถาม กระเบื้องปูผนังหมด ใช้กระเบื้องปูพื้นแทนได้ไหม?

ปัจจุบันกระเบื้องมีการพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบ มีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดก็เพื่อตอบโจทย์สไตล์บ้านและอาคารต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในการเลือกซื้อกระเบื้องนั้น ไม่ว่าจะเป็น กระเบื้องปูผนังและกระเบื้องปูพื้น ต่างก็มีความยาก หากใครยังไม่รู้ว่ากระเบื้องทั้งสองแบบนี้เป็นอย่างไร สามารถนำมาใช้แทนกันได้หรือไม่ บทความนี้จะพาไปแนะนำ

กระเบื้องปูผนังหมด ใช้กระเบื้องปูพื้นแทนได้ไหม?

 

เมื่อกระเบื้องผนังหมด เราสามารถนำกระเบื้องปูพื้นไปใช้ปูผนังได้ เพราะมีความแข็งแรงสูง รองรับเวลาถูกกดทับได้เยอะ จึงสามารถนำไปใช้ในการผุผนังได้ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแนะนำให้ช่างหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการ

ลักษณะของกระเบื้องปูพื้น

 

กระเบื้องปูพื้น มีน้ำหนักค่อนข้างมาก แต่มีความแข็งแรงสูง เนื่องจากต้องรองรับน้ำหนักจำนวนมากเมื่อถูกกดทับ เลยใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปูพื้น ใช้ในการบุผนัง แต่แนะนำให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการ เพราะต้องใช้วัสดุที่มีมาตรฐานเท่านั้น

แนะนำวิธีคำนวณกระเบื้องที่ถูกต้อง

ในการคำนวณกระเบื้องที่ถูกต้อง และได้จำนวนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ต้องคำนวณพื้นที่โดยใช้สูตร (พื้นที่ = ด้านกว้าง X ด้านยาว) ซึ่งโดยส่วนใหญ่กระเบื้อง 1 กล่อง จะสามารถปูพื้นที่ได้ 1 ตารางเมตร เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด แนะนำให้เตรียมกระเบื้องเผื่อไว้ใช้แก้ไขงานหรือใช้ในอนาคตข้างหน้าได้

ปัญหาที่ตามมาจากการใช้กระเบื้องผิดประเภท

 

เมื่อเลือกใช้กระเบื้องผิดประเภทหรือไม่มีมาตรฐาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานได้ เช่น การใช้กระเบื้องปูผนัง มาปูบริเวณที่เป็นพื้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจากกระเบื้องผนังมักมีพื้นผิวลื่น หรือมีความหยาบไม่พอ และไม่ได้รองรับน้ำหนักมากได้เหมือนกระเบื้องปูพื้น ทำให้พื้นลื่นมาก เมื่อเปียกน้ำอาจทำให้ผู้ใช้งานลื่นล้มได้ หรือกระเบื้องแตกง่าย เพราะกระเบื้องปูผนังรับน้ำหนักได้ไม่ดีเท่ากระเบื้องปูพื้น  ดังนั้น เจ้าบ้านจึงต้องหมั่นสังเกตหรือตรวจเช็กสภาพกระเบื้องบ้านอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติของโครงสร้างให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการแก้ไขทันที และควรเลือกใช้ประเภทกระเบื้องให้ถูกต้องป้องการเสียหาย และอุบัติเหตุ

ปัญหาที่อาจเกิดกับเจ้าของบ้านหลังสร้างเสร็จ

 

ปัญหาที่มักพบหลังสร้างบ้านเสร็จคือ กระเบื้องมีการโก่งตัว หรือมีการระเบิด พบบ่อยในบ้านที่ใช้กระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องปูผนัง แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียกระทบหลายด้าน ไม่เพียงแต่ทำให้บ้านพัง เสียเวลาในการซ่อมแซม แถมยังต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น การที่กระเบื้องจะโก่งตัวหรือระเบิดนั้น อาจเกิดจากอุณหภูมิใต้กระเบื้องที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือการปูกระเบื้องที่ผิดวิธี  วิธีการแก้คือ ต้องรื้อออก และทำการปูกระเบื้องใหม่เท่านั้น

สรุปการใช้งานกระเบื้องปูผนังและกระเบื้องปูพื้น

จะเห็นได้ว่ากระเบื้องแต่ละชนิด มีหน้าที่และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรกระเบื้องปูพื้น และกระเบื้องปูผนังต่างก็มีความสำคัญกับบ้านและอาคารอย่างมาก ดังนั้น ควรหมั่นดูแลทำความสะอาด รวมถึงสังเกตสภาพของกระเบื้องที่บ้านอยู่เสมอ หากพบปัญหาจะได้เรียกช่างที่มีประสบการณ์มาทำการแก้ไขได้ทันท่วงที

Share this post