Search
อิฐทั่วโลก : Ozgol Apartment IRAN

อิฐทั่วโลก : Ozgol Apartment IRAN

          ช่วงอิฐทั่วโลก กับศิลปะจากอิฐแดงบน Ozgol Apartment ที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

          การพัฒนาเมืองใหม่ของเตหะรานในทศวรรษที่ผ่านมาได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของพื้นที่การก่อสร้างให้ลดน้อยลง อพาทเม้นท์นี้จึงตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 10 x 22 เมตร เป้าหมายของโครงการคือการเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่อาศัย “ Infill” ทั่วไปโดยการขยายพื้นที่ปิด กึ่งเปิด ให้เกิดการระบายอากาศตามธรรมชาติ และได้รับแสงสว่างจากภายนอก รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของพื้นที่สีเขียวไว้ด้านในอาคาร

 

          ตัวอาคารสูง 3 ชั้น การก่อสร้าง และตกแต่ง เลือกใช้อิฐแดงขนาดใหญ่ ก่อรอบทิศทาง แม้กระทั่งส่วนบนที่เพดาน แทนเพดานคอนกรีต ส่วนใหญ่ใช้การก่อรูปแบบสลับแถว โชว์หน้ากว้าง 1 แถว โชว์หน้าแคบ 1 แถว และปูพื้นด้วยรูปแบบ Stack Bond ที่เรียบง่าย เพิ่มลูกเล่นให้ตัวอาคารที่ปิดทึบด้วยการสร้างช่องอิฐ และติดกระจกบานใหญ่ให้เป็นจุดรับแสง และลม สร้างประโยชน์ให้กับตัวอาคารได้ทั้งด้านความสวยงาม และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

1

Share this post