Search
วิธีการและเทคนิคก่ออิฐมอญหรืออิฐแดงให้สวยงามแบบมืออาชีพ

วิธีการและเทคนิคก่ออิฐมอญหรืออิฐแดงให้สวยงามแบบมืออาชีพ

 

การสร้างบ้านหรือการต่อเติมในยุคใหญ่ สิ่งแรกที่ควรเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากคือการ ก่ออิฐมอญหรืออิฐแดง เนื่องจากการก่ออิฐฉาบปูนนั้นหากมีการก่ออย่างถูกวิธี นอกจากจะสร้างความสวยงามแล้วยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของความแข็งแรงทนทานอีกด้วย เมื่อโครงสร้างมีความแข็งแรงแล้วก็จะไม่ต้องมานั่งตามแก้ปัญหาทีหลัง ดังนั้น วิธีการก่ออิฐมอญ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญนั่นเอง

วิธีการก่ออิฐมอญหรืออิฐแดงสำหรับงานผนัง

อย่างที่ทราบกันดีว่าการก่อผนังอิฐนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับโครงสร้าง ซึ่งการเลือกประของอิฐให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกัน โดยอิฐมอญนั้น เป็นอิฐที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุด โดยเป็นอิฐที่ทำมาจากดินเหนียวผสมทรายและแกลบ นำเอาไปเผาให้สุกจนได้เป็นอิฐสีน้ำตาลแดง อิฐแดง เหมาะสำหรับการทำผนังกำแพงนอกบ้านหรือบริเวณที่ต้องการทำหน้าต่าง ประตู รวมไปถึงพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการต่อเติม โดยวิธีการก่ออิฐมอญที่ถูกต้องนั้น สามารถทำได้ดังนี้

1. การวัดระดับน้ำ 

วิธีการก่ออิฐมอญหรืออิฐแดง การวัดระดับน้ำ เป็นสิ่งที่ควรจะทำ เนื่องจากพื้นที่แต่ละบริเวณอาจมีระดับความสูงต่ำที่ไม่เท่ากัน อาจมีความลาดหรือความเอียงบ้าง การวัดระดับน้ำจะช่วยทำให้แนวก่อเอียงไปตามพื้นลาดได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นไกด์ให้กับแนวการก่อแต่ละชั้นให้มีความเท่าหรือเสมอกันทุกชั้นอีกด้วย

2. ขึงเอ็นเพื่อเป็นแนวก่อ 

เมื่อมีการถ่ายวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่ควรทำก่อนที่จะเริ่มก่ออิฐมอญ คือ การขึงเอ็นเพื่อเป็นแนวในการก่อ โดยให้ทำการตอกหมุดขึงเอ็นเอาไว้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเป็นการกำหนดชั้นของการก่อในแต่ละชั้น ให้มีความเท่าและเสมอกันโดยที่จะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

3. เตรียมปูนทราย

วิธีการก่ออิฐมอญหรืออิฐแดงสำหรับงานผนัง

นขั้นตอนนี้ให้ทำการเตรียมปูนทรายหรือทำการผสมคอนกรีตที่จะใช้ในการก่อ โดยคอนกรีตที่นำเอามาผสมแต่ละชนิดจะมีผลต่อสีของปูนเมื่องานเสร็จแล้วด้วย หากเลือกที่จะใช้ส่วนผสมแบบใดแล้ว อัตราส่วนในการผสมจะต้องเหมือนกันและเท่ากันทั้งแผง เพื่อให้สีปูนออกมามีสีที่เหมือนกัน ในการผสมคอนกรีตนั้นให้เลือกใช้ผสมเป็นปูนทรายและน้ำ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและแนะนำมากที่สุด

4. เตรียมอิฐมอญหรืออิฐแดง

เมื่อทำการเตรียมปูนทรายที่จะใช้ในการก่ออิฐมอญเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญต่อไปคือการนำเอาอิฐมอญที่จะใช้ในการก่อ นำเอามาแช่น้ำ เพื่อทำให้น้ำซึมลงไปที่ตัวอิฐเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ให้อิฐมอญหรืออิฐแดงสามารถยึดเกาะกับคอมกรีตได้ดี

5. ก่ออิฐมอญหรืออิฐแดง

สรุปวิธีการก่ออิฐมอญหรืออิฐแดงให้ถูกต้อง

และวิธีการก่ออิฐมอญชั้นที่ 1 ให้ทำการพรมน้ำลงไปที่พื้นให้เปียก ก่อนที่จะใช้เกียงสามเหลี่ยมปาดปูนเป็นแนวนอน เมื่อได้ปูนตามแนวแล้วให้นำเอาอิฐมอญลงไปวางทับ และใช้เกียงเคาะที่บริเวณด้านบนของอิฐมอญหรืออิฐแดงเพื่อให้มีความเรียบเสมอกันตามแนวเส้นเอ็นที่ขึงเอาไว้ ค่อยๆ วางเรียงไปแบบนี้เรื่อยๆ จนได้ระดับความสูงและจำนวนของชั้นอิฐตามที่ต้องการ

สรุปวิธีการก่ออิฐมอญหรืออิฐแดงให้ถูกต้อง

เป็นอย่างไรกันบ้างกับวิธีการก่ออิฐมอญหรืออิฐแดงที่เราได้นำเอามาฝากในวันนี้ หากต้องการที่จะให้ผนังหรือกำแพงที่ก่อมีความสวยงาม ได้งานแบบมืออาชีพ ผู้ก่อจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการวางอิฐมอญหรืออิฐแดงแต่ละชั้น และจะต้องมีการวางโดยอิงจากแนวเส้นเอ็นอยู่เสมอ เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยใช้กระดาษทรายเบอร์กลางทำการเก็บงาน ค่อยๆ ทำการขัดเพื่อให้ปูนและอิฐเรียบสวยก่อนที่จะไปในขั้นตอนของการทำความสะอาด ทาสี หรือทำการเคลือบเงาต่อไป

Share this post