fbpx

อิฐแดง2009

ITDANG2009

วิธีตรวจสอบอิฐ มอก.

3 เช็คลิตส์ ก่อนเลือกซื้ออิฐแดง มอก.

          “อิฐแดง มอก.” นิยมใช้ในงานก่อสร้างผนังที่เน้นความแข็งแกร่งสูง ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า อิฐแดง มอก.ที่ต้องการจะซื้อ ผ่านการตรวจสอบ และมีคุณภาพตามที่กำหนดจริง ๆ? วันนี้พี่อิฐ จึงเอาวิธีตรวจสอบคุณภาพของอิฐแดง มอก. เบื้องต้นง่ายๆ ด้วยตัวคุณเองมาฝากครับ

1.ขอดูเลขที่ใบอนุญาต มอก. จากผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่คุณสนใจจะซื้อ
ซึ่งใบอนุญาต จะแสดงเลขที่ ชื่อ ที่อยู่โรงงาน ของผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสวมใบอนุญาตจากโรงงานอื่น ๆ นอกจากนี้ใบอนุญาตยังแสดงถึงวันที่ที่ได้รับอนุญาต ประเภทของอิฐ ขนาด และ ชั้นคุณภาพของอิฐ

          หากอยากทราบว่าใบอนุญาตที่ได้มาเป็นของจริงหรือไม่ ก็สามารถนำเลขใบอนุญาติ โทรสอบถามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มสอ.) ได้ที่เบอร์ 0-2202-3300

ตัวอย่าง ใบอนุญาต มอก.

ตัวอย่างใบมอก

คำแนะนำ :  ถ้าใบอนุญาตมีอายุ นานกว่า 2 ปี  ควรขอใบทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้รับการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

2. ขอใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก. จากโรงงานผู้ผลิต 
ใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก. ควรประกอบไปด้วยผลการทดสอบการต้านแรงอัด และผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำ ซึ่งควรได้ผลตามมาตรฐานของ สมอ. กำหนด และผลการทดสอบต้องมีการรับรองผลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ เช่น ศูนย์วิทยาศาสต์แห่งชาติ หรือ ศูนย์บริการทดสอบวัสดุ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คำแนะนำ : วันที่ทดสอบคุณภาพ อิฐแดงมอก. ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี

3.ขอตัวอย่างสินค้า เพื่อวัดขนาด และ ดูลักษณะภายนอก 
การขอตัวอย่างสินค้า ควรขออย่างน้อย 5 ก้อน เพื่อวัดขนาด และดูลักษณะภายนอก การวัดขนาด ของอิฐ มอก. ทั่วไปจะวัดทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านหนา กว้าง ยาว โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น ตลับเมตร ไม้บรรทัดเวอร์เนีย (Vernier Caliper) การวัดขนาดจะมีหลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐ มอก. ตามตารางด้านล่าง

ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.77-2545
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.77-2545 ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
ที่มา : อิฐก่อสร้างสามัญ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2546 สืบค้นวันที่ : 27 กันยายน 2562

ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.153-2540
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.153-2540 ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
ที่มา : อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2543 สืบค้นวันที่ : 27 กันยายน 2562

การวัดขนาดอิฐแดง

          การดูลักษณะภายนอก อิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพจะมีลักษณะตรง ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกร้าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการก่อฉาบ ตัวไม่เป็นเกล็ด มีตราประทับหมาย มอก. และทุกมุมควรเป็นมุมฉาก

          ซึ่งถ้ามีครบทั้ง 3 ข้อ ที่บอกมาด้านบนแล้ว รับรองว่าคุณจะได้รับอิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน

แล้วอิฐแดงทัั่วไปที่ไม่มี มอก. จะมีลักษณะเหมือนกับอิฐแดง มอก. ได้มั้ย?
         แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า อิฐมอญทั่วไปที่มีรูปลักษณ์ภายนอก และขนาดที่เหมือนกัน จะมีคุณภาพภายในที่ดี และได้มาตรฐานเหมือนกับอิฐแดง ที่ได้รับเครื่องหมายมอก. เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ควรตรวจสอบและคิดให้ดีก่อนนะครับ

อิฐแดง มอก. คืออะไร? คลิก!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Share on facebook