3 เหตุผลที่งานโครงการควรใช้ อิฐแดง มอก.77-2545

3 เหตุผลที่งานโครงการ ควรใช้ อิฐแดง มอก.77-2545

        คุณภาพของสิ่งปลูกสร้างจะออกมาดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งฝีมือของช่าง การออกแบบ หรือการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เหมาะสมกับงาน ซึ่งการก่อผนังนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญรองจากการก่อโครงสร้างรับน้ำหนัก และอิฐแดงเป็นวัสดุที่เราคุ้นเคยกันดีว่ามีความแข็งแกร่ง เป็นที่นิยมในการนำไปก่อผนัง แต่สำหรับงานโครงการ อาคาร ตึกสูง ที่ต้องรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมาก พี่อิฐขอแนะนำ อิฐแดง มอก.77-2545 ซึ่งจะมีข้อดีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

1. แข็งแกร่ง ทนทาน ตอก เจาะได้ ไร้กังวล

       อิฐแดง มอก.77-2545 คืออิฐตันเครื่อง ซึ่งลักษณะตันนี้ ทำให้ตัวอิฐแดง มอก.77-2545 มีความแข็งแกร่ง และหนาแน่นกว่าอิฐแดงชนิดกลวง หรืออิฐแดงแบบมีรู สามารถตอก เจาะผนังได้อย่างมั่นใจ และกันเสียงได้มากกว่าอิฐชนิดกลวง และรองรับการตกแต่งเจาะ แขวน บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักมากได้อย่างสบาย    
       จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ก่อผนังงานโครงการ อาคาร สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา  ตึกสูงที่เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงานของคนจำนวนมาก เพราะสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย จะต้องรับแรงกระแทกจากการเปิด-ปิดประตู หน้าต่างกี่ครั้ง หรือตอก เจาะตรงไหน ก็ไม่มีปัญหา

 ลักษณะของ อิฐแดง มอก.77-2545
ลักษณะของ อิฐแดง มอก.77-2545

2. มีมาตรฐานตามที่สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

มาตรฐานของอิฐแดง มอก.77-2545 ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดนั้น มีดังต่อไปนี้
       – ลักษณะภายนอกทั่วไปต้องไม่มีรอยแตกร้าว มุมได้ฉากตรง ไม่โค้งงอ ซึ่งอิฐแดง มอก.77-2545 ผลิตด้วยเครื่องจักร ลักษณะภายนอกจึงได้มาตรฐานเท่ากันทุกก้อน
       มีผิวร่อง ผิวรอยหวี หรือผิวหยาบ ในด้านที่ใช้ก่อฉาบ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการยึดจับปูนได้แน่นขึ้น
       – ค่าการดูดซึมน้ำสูงสุด เมื่อทดสอบแล้วต้องไม่เกิน 22% ซึ่งกับอิฐแดงทั่วไปที่มีค่าอมน้ำสูงสุดอยู่ที่ 22-25 %
       – ค่าความต้านแรงอัดต่ำสุด เมื่อทดสอบแล้วต้องไม่สูงกว่า 10% แตกต่างกับอิฐแดงทั่วไปที่มีค่าความต้านแรงอัดต่ำสุดอยู่ที่ 3-6 % 
       ค่าการทดสอบต่าง ๆ ของอิฐแดง มอก.77-2545 คุณสามารถขอได้จากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายได้เลยครับ ซึ่งเอกสารการตรวจสอบคุณภาพนี้ไม่ควรมีอายุเกิน 1 ปี

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิฐแดง มอก.77-2545 :
อิฐแดง มอก. คืออะไร?
3 เช็คลิตส์ ก่อนเลือกซื้ออิฐแดง มอก.

ตัวอย่างใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก.77-2545
ตัวอย่างใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก.77-2545

อ้างอิงจาก : เอกสารอิฐก่อสามัญ อิญ มอก.77-2545 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ วิจัยเรื่องการพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

3. กำลังผลิตเยอะ งานเดินไม่สะดุด

งานก่อสร้าง งานโครงการส่วนใหญ่ ต้องการที่จะดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด แต่มักจะมีอุปสรรคจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น สภาพอากาศ ขาดแรงงาน หรือวัสดุที่ต้องใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจต้องรอการผลิต ซึ่งอิฐแดง มอก.77-2545 ของบริษัท อิฐแดง2009 จำกัด นั้น ผลิตด้วยเครื่องจักร และมีคนงานมากกว่า 100 คน ทำให้สามารถผลิตได้มากว่า 1,000,000 ก้อน ต่อเดือน จึงเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับโครงการขนาดใหญ่อย่างแน่นอน

ตัวอย่างหน้างานการใช้อิฐแดง มอก.77-2545 ของ อิฐแดง2009

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
อาคารวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
อาคารวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
หอประชุมลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
หอประชุมลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
ศาลภูธรณ์ ภาค 5 จ.เชียงใหม่
ศาลภูธรณ์ ภาค 5 จ.เชียงใหม่

ชมตัวอย่างหน้างานการใช้สินค้า อิฐแดง มอก.77-2545 เพิ่มเติม คลิก!

       ไม่เพียงแค่งานโครงการเท่านั้น แต่อิฐแดง มอก.77-2545 ยังเป็นที่นิยมสำหรับงานก่อสร้างสถานที่ราชการ อาคารเรียน อาคารมหาวิทยาลัยที่ต้องการความแข็งแกร่ง ทนทานเป็นพิเศษ เพื่อรองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เป็นอิฐแดงที่หน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับนั่นเองครับ

Share this post