Search
บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

        บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด บริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอิฐแดง อิฐก่อสร้าง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการทำงาน สู่ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 มาตรฐานที่ยืนยันถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ตั้งแต่การคัดสรรสินค้า ไปจนถึงการบริการ จะได้รับการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ 

“คัดสรรสินค้า พัฒนาต่อเนื่อง บริการประทับใจ 

เพื่อมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า”

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก BSI
          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล กับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก BSI Group ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองในระดับนานาชาติ  อย่างเป็นทางการ 
เราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สินค้า และการบริการของเราดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากคุณ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า และบริการ : Line @ITDANG2009

Share this post