Search
อิฐแดง2009 ส่งต่อความภาคภูมิใจคนอยุธยา

อิฐแดง2009 ส่งต่อความภาคภูมิใจของคนอยุธยาสู่สากล

               หากพูดถึง “อิฐแดง” ชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคงถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ เพราะที่นี่มีประวัติการทำอิฐมาอย่างยาวนานนับพันปี เห็นได้จากการใช้ก่อสร้างโบสถ์ เจดีย์ และโบราณสถานมาแต่อดีต  ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีโรงอิฐที่เปิดทำการอยู่ และอิฐก็ยังถูกนำมาใช้เสนอวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่กันอย่างแพร่หลายในรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ ร้านอาหารหรือโรงแรม

อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-19

               อิฐจึงยังคงเป็นตัวแทนในความภาคภูมิใจของชาวอยุธยา ในการบอกเล่าความเป็นมา ของโบราณสถาน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอิฐแดง ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 โดยเริ่มต้นมาจากการจำหน่ายอิฐแดงแบบดั้งเดิมในนาม “บุญชอบคลังอิฐ” ซึ่งในขณะนั้นคุณแม่ผู้เป็นคนอยุธยาแต่กำเนิดและที่บ้านมีโรงอิฐขนาดเล็กในอำเภอบางปะหัน  ได้มีโอกาสไปรับราชการที่จังหวัดสุรินทร์ คุณพ่อที่เป็นลูกเขยเมืองอยุธยาจึงมองเห็นโอกาส ในการนำอิฐคุณภาพมาจำหน่ายยังภาคอีสานตอนล่าง โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ อย่างการติดต่อกับรถสิบล้อที่เอาข้าวสุรินทร์ไปส่งยังกรุงเทพฯ ให้ขนอิฐแดงกลับไปเพื่อขายให้กับคนรู้จัก

อิฐแดง2009 ส่งต่อความภาคภูมิใจ
อิฐแดง2009 ส่งต่อความภาคภูมิใจ04
อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-09
อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-03

               จากการริเริ่มในวันนั้น สู่การเปลี่ยนชื่อเป็น “ร้านอิฐแดง2009” ในปี พ.ศ.2552 และพัฒนาร้านให้เป็นมากกว่าผู้ค้าแต่กลายเป็นเพื่อนคู่คิดของคนที่ต้องการใช้อิฐแดง โดยในปัจจุบันได้สืบทอดกิจการจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกอย่าง คุณไพลิน และ คุณโอรชา สายยศ ที่เข้ามาต่อยอดและพัฒนาอิฐแดงของอยุธยาให้ไปไกลสู่ระดับสากล

ผู้บริหาร อิฐแดง2009

จากอิฐแดงโบราณ สู่อิฐแดง 2 รู และอิฐแดง 4 รู

               จากจุดเริ่มต้นที่ผลิตอิฐมอญโบราณดั้งเดิม คือทำจากดินผสมแกลบ แล้วตากกับพื้นเป็นงานทำมือทุกก้อน แต่ต่อมาปริมาณความต้องการใช้เยอะขึ้น งานทำมือเลยอาจจะไม่ตอบโจทย์   จึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้เครื่องผลิตเพื่อทุ่นแรงและเวลา เกิดเป็นอิฐแดงสองรูที่ใช้เครื่องรีด ต่อมาเมื่อนำไปขายตามท้องตลาด ก็มักเจอคำถามจากลูกค้าว่ามีอิฐแดงที่ขนาดใหญ่กว่านี้ไหม ที่สามารถก่อแล้วไม่เปลืองปูนมากนัก คุณพ่อจึงกลับมาคิดว่าทำอย่างไรให้ได้ขนาดเป็นสองเท่า  นำมาสู่การออกแบบร่วมกับลูกค้าที่เป็นช่าง ผู้รับเหมา และวิศวกร ผลลัพธ์ที่ได้คืออิฐแดงขนาด  6x6x15 เซนติเมตร ที่สอดคล้องไปกับการก่อ เวลาขนส่งขนาดจะพอดีกับรถบรรทุก เวลาตั้งขายก็สามารถคำนวณได้เลย นับได้ ทั้งยังเป็นขนาดที่ลงตัวพอเหมาะ ไม่สั้น ไม่ยาวจนเกินไป  ถือว่าเป็นการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า

อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-06-1.
อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-07

ผู้จัดจำหน่ายที่เข้าใจลูกค้าอย่างถึงแก่น

               ต้องบอกว่าแม้ อิฐแดง2009 จะไม่ใช่ผู้ผลิตอิฐแดงเอง แต่ด้วยความที่รากฐานครอบครัวเคยเป็นหนึ่งในผู้ผลิต และคลุกคลีอยู่ในวงการเป็นเวลานานทำให้มีความเข้าใจและรู้จักโรงงานผู้ผลิตที่มีคุณภาพ  เมื่อวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้จัดจำหน่ายทำให้สามารถคัดเลือกอิฐแดงจากโรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่สำคัญคือการบริหารจัดการอิฐแดงในคลังให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมถึงรู้ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตว่าส่วนไหนควรปรับปรุง  เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปกับกระบวนการผลิตอย่างไรให้ได้อิฐแดงที่มีคุณภาพ ให้ทันต่อเวลา อิฐแดง2009  จึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่จะสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าว่าอิฐแดงสามารถเอาไปใช้อย่างไรได้บ้าง  มีวิธีการก่ออย่างไร  และนำไปสร้างคุณค่าให้กับงานได้อย่างไรบ้าง

อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-15
อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-17

“ร้อยถึงล้าน บริการทั่วไทย”

               จากช่วงแรกที่ทำการส่งไปจังหวัดสุรินทร์  โดยเน้นใช้ในงานโครงสร้างก่อฉาบเป็นหลัก  จนมาถึงช่วงหลัง ๆ ที่อิฐแดงค่อยๆ ถูกนำมาใช้ในงานตกแต่งคาเฟ่ ร้านอาหาร  และโรงแรม  ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าเติบโตเป็นลำดับ จากเดิมในรูปแบบของเจ้าของบ้านซื้อเอง (C2C  หรือ Customer to Customer) ไปสู่ร้านค้า จนไปถึงรูปแบบของบริษัท  (B2B หรือ Business to Business) หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นรูปแบบรับเหมาก่อสร้างที่เป็นเอกชนก็เริ่มให้ความสนใจ โดยที่ได้แนวคิดจากคุณพ่อว่า “ร้อยถึงล้าน บริการทั่วไทย” คือการไม่ทิ้งลูกค้ากลุ่มเล็ก แล้วให้การบริการที่ดีเท่ากันทั้งหมด แม้ว่าลูกค้าจะซื้ออิฐแดงเพียงก้อนเดียวก็ตาม

อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-24

               จากการใส่ใจคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงการให้บริการตั้งแต่ก่อนซื้อจนถึงบริการหลังการขาย ทำให้มีออเดอร์ทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส เกาหลี ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน ลาว เมียนมา เรียกได้ว่าบริการกันแบบทั่วไทย และส่งออกต่างประเทศ ซึ่งอาจจะกลายเป็นวัสดุระดับโลกในอนาคตก็เป็นได้

อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-27

การสั่งซื้ออิฐแดงกับระบบที่ได้มาตรฐาน

               เนื่องจาก อิฐแดง2009 มีโรงงานกว่าร้อยโรงงานที่เป็นผู้ผลิตอยู่เบื้องหลัง ทั้งในจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และล่าสุดขยายไปยังภาคใต้ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถึงแม้อิฐแดงเหล่านี้จะมาจากต่างพื้นที่ต่างภูมิภาคที่ส่งผลให้สีของอิฐแดงมีความแตกต่างกันตามลักษณะของดิน แต่เมื่อเผาเสร็จแล้วกลับได้ความแกร่งที่เสมอกัน โดยที่ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของอิฐแดงทุกก้อน เพราะก่อนจะเลือกรับอิฐแดงจากโรงอิฐไหนนั้น ทาง อิฐแดง2009 จะทำการตรวจสอบประวัติโรงงาน  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูหรือส่งตัวอย่างมาทดสอบ ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้จากการดูสี การเคาะ การแช่น้ำ  ไปจนถึงนำเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเข้าเครื่องกดทับ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเหมือนกันทุกก้อน

อิฐแดง2009 ISO9001

               เพื่อตอกย้ำมาตรฐานสากล อิฐแดง2009 ได้ทำระบบ ISO9001:2015 โดยเป็นบริษัทอิฐแดงบริษัทแรกที่ทำ ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องคุณภาพสินค้า การเคลมสินค้า และบริการหลังการขายอย่างจริงจัง  เท่านั้นยังไม่พอในฐานะที่เป็นบริษัทขายอิฐแดงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอิฐแดงของซัพพลายเออร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นอิฐแดงที่ได้มาตรฐาน จนกลายมาเป็นจุดเด่นของบริษัทที่คัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้า จัดส่งได้ตรงเวลา และขายในราคาที่เหมาะสม โดยตัวลูกค้าเองก็ลดขั้นตอนในการจัดการที่ยุ่งยาก ความไม่แน่นอน ปัญหาการสต็อกสินค้า ทั้งยังมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายเสมอ  ทำให้รายการสินค้ากว่าห้าร้อยรายการของเราเป็นที่ยอมรับตลอดมา

“ถ้าลูกค้านึกถึงอิฐแดง อยากให้นึกถึงเรา”

มากกว่าคุณภาพสินค้าคือการให้บริการ

               ด้วยประสบการณ์ในการจำหน่ายอิฐแดงมากกว่า 30 ปี นอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว สิ่งที่คุณพ่อเน้นย้ำอยู่เสมอคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จำนวนก้อนอิฐของแต่ละออเดอร์ต้องสามารถนับจำนวนได้  ไม่มีคำว่าของขาดแต่กลับมีของเกินไปให้เผื่อเกิดความเสียหายหรือแตกหักระหว่างการขนส่ง การส่งของให้ทันเวลา การรับประกัน การบริการอย่างเป็นกันเอง โดยจะมีฝ่ายบริการหลังการขายถึง 20 คนที่คอยให้บริการ ไม่มีวันหยุด ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา  ซึ่งเจตนารมณ์นี้จะถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกคนในบริษัทให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราเริ่มจากอิฐแดงก้อนเดียว

              อีกหนึ่งจุดแข็งของที่นี่คือการรวบรวมสินค้าที่หลากหลาย หากคุณมาที่นี่จะได้พบกับอิฐแดงก่อฉาบ อิฐแดงก่อโชว์ อิฐแดงปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคา เรียกว่าทุกอย่างครบในคันเดียว ทั้งยังมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ทำให้สินค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้ามาจากล็อตไหน เตาไหน ควบคุมล็อตในการผลิต วันไหน เมื่อไหร่ ผ่านการเก็บข้อมูลสารสนเทศทำให้ลูกค้ามั่นใจคุณภาพได้จากต้นน้ำเลยทีเดียว

อิฐแดง

               ในส่วนของบริการขนส่ง อิฐแดง2009 ก็มีบริการหลากหลายรูปแบบ เริ่มจากเรียงมือขนทีละก้อน  ยกไปทั้งพาเลต หรือแบบน้องใหม่กับแบบกระสอบ เหมาะกับลูกค้าที่ซื้อจำนวนไม่มากนัก สามารถยกขึ้นรถยนต์ส่วนตัวได้ ทำให้การใช้อิฐเข้าถึงง่ายอีกเท่าตัว  รวมไปถึงเงื่อนไขการชำระเงิน ที่สามารถนำอิฐไปใช้ก่อนแล้วจ่ายที่หลัง  หรือสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน้าร้าน ก็มีบริการส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ที่บ้านได้แบบครอบคลุมทั่วประเทศ  พร้อมกับสามารถชำระเงินในรูปแบบออนไลน์จากบ้านได้เลย เหมาะกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-13
อิฐแดง2009 ส่งต่อความภาคภูมิใจ-20

สร้างอิฐแดงเพื่อคืนกำไรกลับสู่สังคม

               นอกจากผลกำไรในเชิงธุรกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่ อิฐแดง2009 ทำมาโดยตลอดคือการคืนกำไรกลับสู่สังคม กล่าวคือบริษัทอยู่ได้ โรงงานอิฐต้องอยู่ได้ด้วย การพัฒนาไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น  บริษัทมีกำไร คนหนุ่มสาวมีงานทำ คนรุ่นใหม่ได้ทำงานที่มั่นคง มีจุดยืน ซึ่งเมื่อกระบวนการเป็นธรรมก็เกิดผลดีให้กับทุกฝ่ายไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการ ลูกค้าเองก็ย่อมได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกัน

               รวมไปถึงโปรเจ็กต์ที่กำลังคิดค้นอย่างเตาเผาไร้ควัน ที่ใช้อิฐทนไฟในการออกแบบเพื่อมอบให้กับวัด โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีเตาเผาขยะคุณภาพดี ประหยัด และช่วยลดมลภาวะไว้ใช้ หรือจะเป็นโปรเจ็กต์ในอนาคต ที่ต้องการให้ อิฐแดง2009 เป็นแหล่งความรู้ในการทดสอบอิฐแดง มีเครื่องทดสอบให้ซัพพลายเออร์ได้มาทดลอง พร้อมมีนักวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องอิฐได้เข้ามาใช้พื้นที่หาความรู้

อิฐแดง

               สุดท้ายในฐานะผู้ที่คลุกคลีอยู่กับ “อิฐแดง” มาตั้งแต่เกิด เชื่อว่าอิฐแดงมีศักยภาพเป็นมากกว่าการใช้งานทั้งในเชิงโครงสร้างและความสวยงาม แต่อิฐแดงยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยไปสู่ระดับสากล ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะเผยแพร่ให้คนได้รู้จักและมีโอกาสนำไปใช้ และไม่ลืมที่จะพัฒนาคุณภาพ บริการ แลบุคลากรให้มีความเข้าใจและความรักในการเป็นผู้ให้

อิฐแดง2009-ส่งต่อความภาคภูมิใจ-10

“จากอิฐแดงก้อนเดียวสู่ผลิตภัณฑ์มากมาย ภูมิใจในความเป็นคนอยุธยา ได้ให้คนทั่วประเทศและต่างประเทศได้รู้จักเรา อยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจสร้างบ้านหลังที่หนึ่ง หลังที่สอง และหลังต่อๆไป”

อิฐแดง2009 ศูนย์รวมอิฐ มิตรงานก่อสร้าง
Line : @ITDANG2009

Share this post