อิฐแดง2009

ITDANG2009

อิฐแดง 4 รู ใหญ่ ขนาด 6x6x15 ซม. หน้างาน แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจ ใช้บริการของเรา

เลือกใช้สินค้า อิฐแดง 4 รู ใหญ่ ขนาด 6x6x15 ซม.

หน้างาน แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

อิฐแดง 4 รู ใหญ่ พัฒนามาจากอิฐแดง 2 รู มีขนาดใหญ่กว่อิฐแดงแบบปกติ จึงก่อได้สะดวกรวด รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ แรงงาน

 

อิฐแดง 4 รู ใหญ่ ขนาด 6x6x15 ซม.

อิฐแดง 4 รู ใหญ่ ขนาด 6x6x15 ซม.

 

Share this post