Search
อิฐทั่วโลก : The House of Memory in Milan

อิฐทั่วโลก : The House of Memory in Milan

       Architects : baukuh
Area : 2500.0 m²
Year : 2015
MUSEUMS & EXHIBIT, LIBRARY, MILANO, ITALY

       อิฐทั่วโลกวันนี้ พี่อิฐจะพาไปชม The House of Memory in Milan ออกแบบโดย Studio Baukuh ถูกสร้างขึ้นในฐานะสำนักงานใหญ่ของสมาคมวัฒนธรรมทั้งห้าแห่ง ที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาความทรงจำเกี่ยวกับชัยชนะ และเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยในอิตาลี ซึ่งออกแบบให้ผนังภายนอกเป็นภาพที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคของมิลาน ผ่านอิฐแดงก้อนเล็ก ๆ ประกอบด้วยอิฐแดง 6 สี และแพทเทิร์นในการก่อที่หลากหลาย ไม่เหมือนใคร หรือเรียกว่า Brick Pixel เพราะภาพถ่ายจริงจะถูกลดขนาดเป็นจำนวนพิกเซลเท่ากับจำนวนอิฐที่มีอยู่

ภพประกอบจาก www.dezeen.com

Share this post