อิฐแดง2009

ITDANG2009

สูตรคำนวณการใช้อิฐแดงก่อผนังที่พี่ช่างควรรู้!

สูตรคำนวณการใช้อิฐแดงก่อผนังที่พี่ช่างควรรู้!

          งานก่อผนัง ถือว่าเป็นงานที่สำคัญรองจากงานโครงสร้างรับน้ำหนัก เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ช่างที่เชี่ยวชาญ และมีฝีมือ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวัสดุนั้น ๆ อย่างเช่นการก่อผนังอิฐแดง ซึ่งเป็นอิฐขนาดเล็ก ช่างต้องมีความละเอียด ยิ่งเรื่องจำนวนที่ใช้ด้วยแล้วยิ่งไม่ควรพลาด พี่อิฐเลยอยากจะแชร์สูตรคำนวณการใช้อิฐแดงให้เพียงพอต่อพื้นที่ก่อสร้าง เผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ ๆ ช่าง ให้ทำงานง่ายขึ้นครับ

 

สูตรที่ใช้คำนวนเบื้องต้นในการหาจำนวนอิฐแดงก่อผนัง มีดังนี้
1. สูตรคำนวนหาพื้นที่ที่ต้องการก่อผนัง
2. สูตรหาพื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐ
3. สูตรหาจำนวนอิฐที่ใช้ก่อ

 

สูตรการหาจำนวนอิฐแดงก่อผนัง
1.หาพื้นที่ที่ต้องการก่อผนัง
สูตร     = ( ความยาวของผนัง x ความสูงของผนัง ) – ( พื้นที่ประตู+หน้าต่าง+ช่องเปิดต่างๆ )
= พื้นที่ที่ต้องใช้อิฐแดงก่อผนัง

 

ตัวอย่าง
ผนังยาว 6 ตารางเมตร และมีความสูง 3 ตารางเมตร
= 6 x 3
= 18 ตารางเมตร
มีพื้นที่ประตู 2 ตารางเมตร และพื้นที่หน้าต่าง 1.08 ตารางเมตร
พื้นที่ก่อทั้งหมด = 18 – ( 2 + 1.08 )
= 14.92 ตารางเมตร

 

สูตรการหาจำนวนอิฐแดงก่อผนัง

 

2. หาพื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐ
ผิวหน้าสัมผัสของอิฐคืออะไร? หลายคนอาจไม่คุ้นกับคำนี้เท่าไหร่ ซึ่งผิวหน้าสัมผัสของอิฐนั้นก็คือ ด้านความยาว และความสูงของอิฐ ที่เราสามารถมองเห็นได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกก่อทั้งแบบหน้ายาว หรือแบบหน้าสั้น ส่วนพื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐ สามารถหาด้วยการนำความสูง x ความยาว ของอิฐ 1 ก้อน

หาพื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐ

ตัวอย่าง
ใช้อิฐแดง ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 5x10x20 ซม. โดยก่อรูปแบบหน้ายาวปกติ เท่ากับความสูง 5 ซม. x ความยาว 20 ซม. แปลงเป็นตารางเมตร โดยการนำไปหารกับ 100
= 0.05 x 0.20
= 0.01
พื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐทั้งหมด = 0.01 ตารางเมตร

ในกรณีที่มีการชักร่อง การหาพื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐ จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความหนาของชักร่องเข้าไปด้วย

 

ตัวอย่าง
ใช้อิฐแดง ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 5x10x20 ซม. ชักร่อง 1 ซม. โดยก่อรูปแบบหน้ายาวปกติ เท่ากับความสูง 5 ซม. + ชักร่อง 1 ซม. x ความยาว 20 ซม. + ชักร่อง 1 ซม. เท่ากับ 6×21 แปลงเป็นตารางเมตร โดยการนำไปหารกับ 100
= 0.06 x 0.21
= 0.02 ตารางเมตร

พื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐ + ชักร่อง = 0.02 ตารางเมตร

 

3. สูตรการหาจำนวนอิฐที่ใช้ก่อผนัง
เมื่อได้ทั้งพื้นที่ในการก่ออิฐ และพื้นพี่ผิวหน้าสัมผัสของอิฐจากรูปแบบการก่อแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมาหาจำนวนอิฐแดงที่ใช้กัน ซึ่งหาได้ด้วยการนำพื้นที่ในการก่อทั้้งหมด หารกับพื้นที่ผิวหน้าสัมผัส

สูตรการหาจำนวนอิฐที่ใช้ก่อผนัง

 

ตัวอย่าง
พื้นที่ในการก่อ 14.92 ตารางเมตร
พื้นที่ผิวหน้าสัมผัสแบบไม่ชักร่อง 0.01 ตารางเมตร

สูตร
จำนวนอิฐที่ต้องใช้ = 14.92 / 0.01
= 1,492
จำนวนอิฐที่ต้องใช้ในการก่อทั้งหมด = 1,492 ก้อน

 

          สรุปก่อนที่จะรู้ว่าต้องใช้อิฐแดงจำนวนกี่ก้อน เราจำเป็นที่ต้องรู้พื้นที่ทั้งหมดในการก่อเสียก่อน จากนั้นก็หาพื้นที่ผิวหน้าสัมผัสตามรูปแบบที่เราต้องการก่อ และขนาดของอิฐแดงที่เลือกใช้ นำทั้ง 2 ค่านี้มาหารกัน ก็จะได้จำนวนอิฐที่ต้องใช้ทั้งหมดครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณอิฐเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยในการคำนวณอิฐแดง เรายังมีฝ่ายขาย และสถาปนิกพร้อมให้คำปรึกษา ทางช่องทาง Line officeial account : @itdang2009 หรือโทร 035 301 220

Share this post