อิฐแดง2009

ITDANG2009

สีกระเบื้องนี้มีความหมาย

สีกระเบื้องดินเผานี้ มีความหมาย

          เราจะเห็นว่าวัดในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักมุงหลังคาศาลา โบสถ์ วิหาร ด้วยกระเบื้องดินเผาสีสันสดใส ทั้งกระเบื้องสุโขทัย และกระเบื้องเกล็ดปลา ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ แฝงความเป็นไทยที่หาใครเหมือนได้ยาก ซึ่งบางวัดอาจจะใช้สีเดียวในการมุงหลังคาบ้าง หรือบางวัดอาจจะมุงด้วยการสลับสีบ้าง ว่าแต่การเลือกใช้สีพวกนี้มีความหมายอะไรหรือเปล่านะ? พี่อิฐรู้แล้ว เลยอยากจะขออาสานำเกร็ดความรู้เล็ก ๆ มาแชร์กับทุกคนเองครับ

         การมุงหลังคาวัดด้วยกระเบื้องดินเผาหลากหลายสีสัน เริ่มในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงยุครัตนโกสินทร์เป็นต้นมา โดยใช้สีของกระเบื้องหลังคาเป็นตัวบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของวัด และพื้นที่รอบ ๆ วัด ซึ่งแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้

ด้วยความหมายนี้ โบราณจึงนิยมมุงหลังคาด้วยการสลับสี เช่น มุงหลังคาด้วยสีเหลืองล้อมกรอบด้วยสีเขียว บ่งบอกถึงความร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์ หรือมุงหลังคาด้วยสีน้ำเงินล้อมกรอบด้วยสีเหลือง บ่งบอกถึงเป็นระเบียบและอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

ปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่วัดเท่านั้น ที่นิยมใช้กระเบื้องดินเผาในการมุงหลังคา แต่โรงแรม รีสอร์ท หรือบ้านเรือนไทย ที่ต้องการตกแต่งสไตล์ไทยโบราณร่วมสมัย ก็นิยมใช้กระเบื้องดินเผาในการมุงหลังคาเช่นกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้แนวคิดนี้ในการเลือกสีหลังคาแล้ว ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป หรือเป็นการยุ่งยากหากต้องหากระเบื้องดินเผาหลาย ๆ สี จึงมุงหลังคาด้วยสีเดียวกันทั้งหมดแทน

 

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก www.snc.lib.su.ac.th

Share this post