Search
ร่องและรอยหวีบนผิวอิฐแดงมีไว้ทำไม?

ร่องและรอยหวีบนผิวอิฐแดงมีไว้ทำไม?

       อิฐแดง แบบดั้งเดิมนั้นมีลักษณะตัน ผิวเรียบทั้ง 4 ด้าน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป จึงมีการพัฒนาอิฐแดงให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาให้อิฐแดงมีรูเพื่อลดภาระเรื่องน้ำหนัก แต่เคยสังเกตกันมั้ยว่า ทำไมอิฐแดงชนิดมีรู ถึงต้องมีร่องอิฐตรงกลาง และรอยหวีบนผิวสัมผัสแทนที่จะเป็นเนื้อเรียบเหมือนเดิม?

คำตอบคือ ร่องอิฐ และรอยหวีนี้มีประโยชน์ ซึ่งร่องอิฐตรงกลางนั้นจะเป็นพื้นที่เก็บกักปูนก่อได้มากขึ้น ส่วนรอยหวีบนผิวอิฐทำให้ผิวสัมผัสไม่เรียบจนเกินไป ปูนก่อจะยึดเกาะกับตัวอิฐได้แน่นขึ้นนั่นเองครับ

สนใจอิฐแดงคุณภาพดี
อย่าลืมเลือกใช้บริการ อิฐแดง2009 นะครับ

Line : @ITDANG2209

Share this post