อิฐแดง2009

ITDANG2009

ราคาอิฐแดง ปี 2564 (เฉพาะภาคกลาง)

ราคาอิฐแดง ปี 2564 (เฉพาะภาคกลาง)

       อิฐมอญ หรืออิฐแดง ทำจากดินเหนียว แหล่งผลิตส่วนมากมักอยู่ในภาคกลาง เพราะหาวัตถุดิบในการผลิตได้ง่าย ใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าอิฐชนิดอื่น ๆ ทำให้ราคาของอิฐแดงในแต่ละช่วงไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาอิฐแดงนั้น มาจากหลายปัจจัยดังต่อไปนี้

 

1. ราคาของวัตถุดิบในการผลิต เช่น ดิน แกลบ
2. ค่าแรงงานผลิต และขนย้าย
3. ฤดูกาล

 

       ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า ราคาของอิฐแดงในแต่ละช่วงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ซึ่งพี่อิฐได้รวบรวมราคาอิฐแดงในภาคกลางที่เป็นแหล่งผลิต ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ และคาดการณ์ราคาอิฐแดงในปี 2564 ว่าจะเป็นไปตามราคาในปีก่อน ๆ หรือไม่ ซึ่งราคานี้เป็นราคากลางจากกรมการค้าภายใน ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง รวมถึงเป็นเพียงราคาของอิฐแดงแค่ขนาดเดียวเท่านั้นนะครับ

 

ราคาอิฐแดงอิฐแดงในภาคกลาง และพื้นที่ใกล้เคียง 

 

ราคาเฉลี่ยของอิฐแดง ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.(อิฐแดง 2รู) ปี 2561

จังหวัด เดือน พ.ย. – ก.พ.

 

เดือน มี.ค. – มิ.ย.

 

เดือน ก.ค. – ต.ค.
อยุธยา 1.34 1.29 1.29
อ่างทอง 0.69 0.60 0.68
ลพบุรี 0.97 0.97 0.97
สิงห์บุรี 0.77 0.77 0.77
ชัยนาท 0.81 0.81 0.81
สระบุรี 0.94 0.93 0.93
นครนายก 0.93 0.93 0.93
ราชบุรี 1.40 1.40 1.40
กาญจนบุรี 2.92 2.86 3.04
สุพรรณบุรี 0.93 0.93 0.93
นครปฐม 1.12 1.12 1.12
สมุทรสาคร 1.40 1.40 1.40
สมุทรสงคราม 1.50 1.50 1.50
กรุงเทพมหานคร 1.50 1.52

1.48

 

ราคาเฉลี่ยของอิฐแดง ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. (อิฐแดง 2รู) ปี 2562

จังหวัด เดือน พ.ย. – ก.พ.

 

เดือน มี.ค. – มิ.ย.

 

เดือน ก.ค. – ต.ค.
อยุธยา 1.29 1.29 1.29
อ่างทอง 0.93 0.93 0.93
ลพบุรี 0.97 0.97 0.97
สิงห์บุรี 0.77 0.77 0.77
ชัยนาท 0.81 0.81 0.81
สระบุรี 0.93 0.93 0.93
นครนายก 0.93 0.93 0.93
ราชบุรี 1.40 1.40 1.40
กาญจนบุรี 3.16 3.22 3.28
สุพรรณบุรี 0.93 0.93 0.93
นครปฐม 1.12 1.12 1.12
สมุทรสาคร 1.40 1.40 1.40
สมุทรสงคราม 1.50 1.50 1.50
กรุงเทพมหานคร 1.50 1.48 1.50

 

ราคาเฉลี่ยของอิฐแดง ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. (อิฐแดง 2รู) ปี 2563

จังหวัด เดือน พ.ย. – ก.พ.

 

เดือน มี.ค. – มิ.ย.

 

เดือน ก.ค. – ต.ค.
อยุธยา 1.29 1.29 1.29
อ่างทอง 0.93 0.93 0.93
ลพบุรี 0.97 0.97 0.97
สิงห์บุรี 0.86 0.86 0.98
ชัยนาท 0.66 0.66 0.66
สระบุรี 0.93 0.93 0.93
นครนายก 0.90 0.87 0.87
ราชบุรี 1.40 1.40 1.40
กาญจนบุรี 3.28 3.28 3.28
สุพรรณบุรี 0.93 0.93 0.93
นครปฐม 1.12 1.12 1.12
สมุทรสาคร 1.40 1.40 1.40
สมุทรสงคราม 1.50 1.50 1.50
กรุงเทพมหานคร 1.52 1.48 1.48

ข้อมูลอ้างอิงจาก กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  : สืบค้นวันที่ 5 มกราคม 2564

 

       จากตารางราคาอิฐแดงก่อสร้างปี 2561 จะสังเกตได้ว่า ในบางพื้นที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะฤดูกาล เช่น ราคาในช่วงฤดูร้อนมักถูกกว่าช่วงอื่น ๆ เพราะอากาศเอื้อต่อการผลิต ส่วนในปี 2562 และปี 2563 ราคาอิฐแดงค่อนข้างคงที่ ซึ่งพี่อิฐคาดว่า ปี 2564 ราคาอิฐแดงจะยังคงอยู่ในช่วง 0.66 – 3 บาท เหมือนกับปีที่ผ่าน ๆ มา แต่ที่อิฐแดง2009 ราคาอิฐแดงของเราเริ่มต้นที่ 0.50 สตางค์ และอาจลดลงกว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนในการสั่งซื้อ รวมถึงขนาด และชนิดของอิฐแดงที่อาจจะแตกต่างกัน ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งลดเยอะ 

 

สนใจสอบถาม สั่งซื้อสินค้า
โทร 035 30 1220
หรือไลน์ @ITDANG2009 

 

Share this post