Search
ราคาอิฐบล็อก และสูตรคำนวณการใช้อิฐบล็อก

ราคาอิฐบล็อก และสูตรคำนวณการใช้อิฐบล็อก

        ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการประเภท การเลือกใช้งาน และเทคนิกการก่อผนังอิฐบล็อกกันไปแล้วใน “อิฐบล็อก และเทคนิคการก่ออิฐบล็อก” สำหรับบทความนี้ พี่อิฐจึงได้รวบรวมข้อมูลที่หลาย ๆ คนอยากรู้ นั้นก็คือราคาอิฐบล็อก สูตรคำนวนการใช้อิฐบล็อก รวมถึงจำนวนอิฐบล็อกต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะมีจำนวนเท่าไหร่ ต้องใช้งบประมาณมาก น้อยแค่ไหน มาคำนวนกันได้จากบทความนี้เลยครับ

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

ราคาอิฐบล็อก

        อย่างแรกเลย ในการเลือกซื้ออิฐบล็อก สิ่งที่หลาย ๆ คน คำนึงถึงนั้นคงเป็นเรื่องของราคาที่จะเป็นตัวช่วยในการคำนวณงบประมาณ และการตัดสินใจที่จะซื้อ ในบทความนี้พี่อิฐเลยรวบรวมราคาอิฐบล็อกหนา 7 ซม. ย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2566 มาให้ทุกคนได้ดูกันครับ ซึ่งราคานี้เป็นราคากลางจากกรมการค้าภายใน ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง รวมถึงเป็นเพียงราคาของอิฐแดงแค่ขนาดเดียว ที่ผลิต และจำหน่ายจากโรงงานในพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นนะครับ
ราคาอิฐบล็อก ปี 2565 

ราคาเฉลี่ยของอิฐบล็อก ขนาด 7x19x39 ซม. ปี 2565

จังหวัด

เดือน พ.ย – ก.พ.

เดือน มี.ค. – มิ.ย.

เดือน ก.ค. – ต.ค.

กรุงเทพมหานคร

7.00

7.00

7.00

ชัยนาท

4.99

4.99

4.99

นครนายก

6.51

6.51

6.51

นครปฐม

4.21

4.21

4.67

พระนครศรีอยุธยา

4.21

4.21

4.21

เพชรบุรี

5.61

6.07

6.07

ลพบุรี

5.73

5.38

5.61

สมุทรสงคราม

6.25

6.25

6.25

สมุทรสาคร

5.42

5.24

5.42

สระบุรี

4.67

4.67

4.67

สิงห์บุรี

5.14

4.67

4.91

สุพรรณบุรี

9.35

9.35

9.35

อ่างทอง

4.86

5.61

5.61

ราชบุรี

5.61

5.61

5.61

กาญจนบุรี

16.82

16.82

16.82

หมายเหตุ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง

ราคาอิฐบล็อก ปี 2566

ราคาเฉลี่ยของอิฐบล็อก ขนาด 7x19x39 ซม. ปี 2566

จังหวัด

เดือน พ.ย – ก.พ.

เดือน มี.ค. – มิ.ย.

เดือน ก.ค. – ต.ค.

กรุงเทพมหานคร

7.00

7.00

7.00

ชัยนาท

4.99

4.99

4.99

นครนายก

5.92

5.92

5.92

นครปฐม

4.67

4.67

4.67

พระนครศรีอยุธยา

4.21

4.21

4.21

เพชรบุรี

5.52

5.61

5.61

ลพบุรี

5.70

5.70

5.70

สมุทรสงคราม

5.75

5.75

5.75

สมุทรสาคร

5.61

5.61

5.61

สระบุรี

5.61

5.61

5.61

สิงห์บุรี

6.54

6.54

6.54

สุพรรณบุรี

9.35

9.35

9.35

อ่างทอง

4.67

5.84

5.84

ราชบุรี

5.14

5.14

5.14

กาญจนบุรี

15.89

15.89

15.89

ข้อมูลอ้างอิงจาก กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

: สืบค้นวันที่ 24 เมษายน 2567

        สำหรับอิฐบล็อก ขนาด 9 ซม. 14 ซม. และ 19 ซม. จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นจากขนาดที่เล็กกว่าประมาณ 2-5 บาท หรือในบางพื้นที่อาจมีราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวัสดุ และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน รวมถึงสะภาพอากาศที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิต

จำนวนอิฐบล็อกต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

        สำหรับจำนวนอิฐบล็อก ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรนั้น จะมีจำนวนการใช้งานอยู่ที่ 12-13 ก้อน เหมือนกันทุกขนาด เนื่องจากอิฐบล็อกมีความยาว 39 ซม. และความสูง 19 ซม. เท่ากัน แตกต่างกันที่ความหนา ซึ่งไม่มีผลต่อการคำนวณการใช้งาน จึงมีจำนวนการใช้งานเท่ากัน ในกรณีที่ก่อแบบสลับช่องธรรมดา และก่อปูนหนาไม่เกิน 2 ซม. ทั้งในแนวนอน และแนวตั้ง

ขนาดอิฐบล็อก

ไม่ชักร่อง

ชักร่อง 1 ซม.

ชักร่อง 1.5 ซม. 

ชักร่อง 2 ซม.

7x19x39 ซม.

9x19x39 ซม.

14x19x39 ซม.

19x19x39 ซม.

13 ก้อน

12 ก้อน

12 ก้อน

11 ก้อน

สูตรคำนวณการใช้อิฐบล็อกก่อผนัง

        หลังจากที่เลือกอิฐบล็อกที่ต้องการจะใช้งานได้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการหาจำนวนการใช้งานต่อพื้นที่ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้ แต่ก่อนที่จะคำนวณได้ว่าควรจะใช้อิฐบล็อกจำนวนเท่าไหร่ คุณต้องรู้ขนาดพื้นที่ของคุณก่อนนะครับ

สูตรการหาพื้นที่ที่ต้องการก่อผนัง

สูตร     = ( ความยาวของผนัง x ความสูงของผนัง ) – ( พื้นที่ประตู+หน้าต่าง+ช่องเปิดต่างๆ )

            = พื้นที่ที่ต้องใช้อิฐบล็อกก่อผนัง

ตัวอย่าง

ผนังยาว 6 ตารางเมตร และมีความสูง 3 ตารางเมตร

            = 6 x 3

            = 18 ตารางเมตร

พื้นที่ประตู 2 ตารางเมตร และพื้นที่หน้าต่าง 1.08 ตารางเมตร

พื้นที่ก่อทั้งหมด = 18 – ( 2 + 1.08 )

            = 14.92 ตารางเมตร

สูตรการหาพื้นที่อิฐบล็อก
สูตรการหาจำนวนอิฐที่ใช้ก่อผนัง

สูตร     = จำนวนอิฐบล็อกที่ต้องการ ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร x พื้นที่ต้องการก่อทั้งหมด

            = จำนวนอิฐบล็อกที่ต้องใช้ก่อผนัง

ตัวอย่าง

จำนวนอิฐบล็อก 12 ก้อน ต่อ 1 ตารางเมตร x พื้นที่ทั้งหมด 14.29 ตารางเมตร

            = 12 x 14.29

            = 171 

จำนวนอิฐบล็อกที่ต้องใช้ทั้งหมด 171 ก้อน 

สูตรการหาจำนวนอิฐบล็อก

ค่าใช้จ่ายในการก่อผนังอิฐบล็อก ต่อ 1 ตารางเมตร

        ค่าวัสดุ และค่าแรงในการก่อสร้างผนังอิฐบล็อก ซึ่งเป็นราคากลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากกรมการค้าภายใน ปี 2566 ตัวอย่างคร่าว ๆ ที่อาจช่วยให้คุณคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ง่ายขึ้น

        จำนวนอิฐบล็อกที่ใช้ต่อพื้นที่ 1 ตรม. = 12 ก้อน

        ราคาอิฐบล็อกต่อก้อน = 7 บาท

        ราคาอิฐบล็อก ต่อพื้นที่ 1 ตรม. = 84บาท 

        ราคาปูนก่อสำเร็จรูป ต่อพื้นที่ 1 ตรม. = 60 บาท

        ราคาปูนฉาบสำเร็จรูป ต่อพื้นที่ 1 ตรม. = 118 บาท

        ค่าแรงก่อผนังอิฐบล็อกหนา 9 ซม. 1 ตรม. = 86 บาท 

        ค่าแรงฉาบผนังอิฐบล็อก 1 ตรม. ภายใน = 82 บาท

        ค่าแรงฉาบผนังอิฐบล็อก 1 ตรม. ภายนอก = 95 บาท  

        รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผนังอิฐบล็อก 1 ตรม. = 525 บาท

 

        เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับสาระดี ๆ เกี่ยวกับอิฐบล็อก เต็มอิ่ม 2EP ที่พี่นำมาฝาก ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ และทำให้ทุกคนรู้จักอิฐบล็อกมากขึ้น รวมถึงสามารถนำสาระในบทความไปปรับใช้ได้จริงนะครับ

สามารถสั่งซื้อคุณภาพดีได้ที่ สินค้าหมวดอิฐบล็อก

Line : @ITDANG2009

Share this post