fbpx
ครบเครื่องเรื่องอิฐบล็อก

รอบรู้เรื่อง อิฐบล็อก

ครบเครื่องเรื่องอิฐบล็อก

ฉบับที่ 3

รอบรู้เรื่อง อิฐบล็อก

     รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอิฐบล็อก อ่านจบเป็น Expert ทันที!

  • อิฐบล็อก คืออะไร?
  • การผลิตอิฐบล็อก
  • ประเภทของอิฐบล็อก
  • อิฐบล็อก มอก.
  • การเลือกใช้อิฐบล็อกแต่ละขนาด
  • ข้อดีข้อเสียของอิฐบล็อก
  • ราคาอิฐบล็อก
  • สูตรการคำนวนอิฐบล็อก
  • เทคนิคการก่ออิฐบล็อก

กรอกอีเมลล์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฟรี!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Share on facebook