อิฐแดง2009

ITDANG2009

ป้องกันเชื้อโควิด-19

ป้องกันเชื้อโควิด-19 Social Distancing เว้นระยะ

       “ไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “COVID-19” ที่กำลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้ คงสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนอยู่ไม่น้อยเลย วันนี้พี่อิฐจึงอยากจะรนรงณ์ให้ทุกคนทำ Social Distancing หรือการเว้นระยะทางสังคม งดการใกล้ชิดกับผู้อื่น เพื่อช่วยหยุดการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถทำตามวิธีด้านล่างนี้ได้เลยครับ

วิธีป้องกันเชื้อโควิด-19 

ป้องกันเชื้อโควิด-19

1. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือพลุกพล่าน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง หรือทำกิจกรรมร่วมกับคนจำนวนมาก เช่น งานบุญ งานสัมนา การประชุม คอนเสิร์ต 

ป้องกันเชื้อโควิด-19
2.หากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ควรเว้นระยะห่างระหว่างกันและกันประมาณ 1 – 2 เมตร ซึ่งเป็นระยะปลอดภัยที่เชื้อไวรัสจะกระจายไม่ถึง และควรอยู่ในสถานที่ปลอดโปร่ง มีการระบายอากศ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค 

ป้องกันเชื้อโควิด-19
3. แยกสำรับอาหารของตัวเอง และของผู้อื่น ไม่รับประทานรวมกัน หรือควรใช้ช้อนกลางในกรณีที่ต้องรับประทานร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่จะมาจากสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย 

ป้องกันเชื้อโควิด-19
4. เก็บตัวอยู่ในบ้าน หรือที่พักอาศัย งดการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะหากไม่จำเป็น ควรเดินทางด้วยรถส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย 

ป้องกันเชื้อโควิด-19
5. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องอยู่กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน หรือเดินทางไปข้างนอก เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายตัวเอง และป้องกันการแพร่เชื้อจากตัวเองให้แก่ผู้อื่น 

ป้องกันเชื้อโควิด-19
6. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเชื้อโรคอาจจะติดอยู่กับสิ่งของที่เราสัมผัส จึงควรหมั่นล้างมือครั้งละไม่ต่ำกว่า 20 วินาที 

          หากมีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ทานยาแล้วไม่ดีขึ้น แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจเช็กว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลส่วนตัว ประวัติการเดินทาง การทำงาน สถานที่ที่ไปอย่างละเอียด และเป็นความจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และแพทย์ผู้รักษา

          นี่เป็นวิธีป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 เบื้องต้นที่เราสามารถทำเองได้ เพื่อตัวเอง และสังคม ซึ่งควรปฏิบัติตามอย่างเคร่ดครัดนะครับ นอกจากนี้พี่อิฐอยากแนะนำ “อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” ในประเทศไทย” เป็นการอัพเดตแบบเรียลไทม์ ที่จะทำให้ทุกคนรู้ถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เตรียมตัวพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

 

ด้วยความปรารถนาดีจากอิฐแดง2009
ข้อมูลอ้างอิงจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Share this post