จำนวนอิฐแดง กับพื้นที่ 1 ตารางเมตร

จำนวนอิฐแดง กับพื้นที่ 1 ตารางเมตร

       เหตุผลที่อิฐแดงเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง และก่อโชว์ แน่นอนว่าต้องเป็นเพราะความแข็งแกร่ง ทนทาน และความสวยงามของผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนส่วนมากเลือกใช้อิฐแดง เป็นเพราะว่าอิฐแดงมีราคาถูก ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของอิฐแดง และจำนวนที่ใช้งาน ในบทความนี้พี่อิฐเลยจะมาเปรียบเทียบจำนวนอิฐแดงในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ของอิฐแดงแต่ละชนิด เพื่อให้คุณเลือกใช้ได้เหมาะสมกับงบประมาณ และคุ้มค่าทีสุด

อิฐแดงที่นำมาเปรียบเทียบในบทความนี้ เป็นอิฐแดงประเภทก่อฉาบ และก่อในรูปแบบการก่ออิฐแดงครึ่งแผ่นทั่วไป โดยมีการชักร่องไม่เกิน 1.5 ซม. นะครับ

จำนวนการใช้งานของอิฐแดงแต่ละประเภท

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 4 รู
ขนาด 5.5×5.5×15 ซม.
จำนวนการใช้งาน 95 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 4 รู
ขนาด 6x5x15 ซม.
จำนวนการใช้งาน 95 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 4 รู ใหญ่
ขนาด 6x6x15 ซม.
จำนวนการใช้งาน 80 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 2 รู
ขนาด 3x6x14 ซม.
จำนวนการใช้งาน 140 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 2 รู ใหญ่
ขนาด 5x6x14 ซม.
จำนวนการใช้งาน 95 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดงตันมือ
ขนาด 3x6x14 ซม.
จำนวนการใช้งาน 140 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดงตันเครื่อง
ขนาด 2.8x6x14 ซม.
จำนวนการใช้งาน 150 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 2 รู พิเศษ
ขนาด 4×6.5×16 ซม.
จำนวนการใช้งาน 105 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 3 รู
ขนาด 10x6x19 ซม.
จำนวนการใช้งาน 41 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 3 รู
ขนาด 10.5×6.5×21.5 ซม.
จำนวนการใช้งาน 34 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 3 รู ใหญ่ มอก.
ขนาด 11×6.5×25 ซม.
จำนวนการใช้งาน 28 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง มอก.77-2545
ขนาด 4×6.5×14 ซม.
จำนวนการใช้งาน 120 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 2 รู มอก.
ขนาด 4×6.5×16 ซม.
จำนวนการใช้งาน 105 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 4 ช่อง มอก.
ขนาด 6.5x11x25ซม.
จำนวนการใช้งาน 105 ก้อน / ตรม.

จำนวนอิฐแดงอิฐแดง 4 ช่อง
ขนาด 6.5x11x25ซม.
จำนวนการใช้งาน 105 ก้อน / ตรม.
จำนวนอิฐแดง

อิฐแดง 8 รู
ขนาด 6×12.5×23ซม.
จำนวนการใช้งาน 30 ก้อน / ตรม.

       ทั้งหมดนี้เป็นเพียงจำนวนการใช้ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรเท่านั้น หากต้องการหาจำนวนการใช้งานของพื้นที่ทั้งหมด จำเป็นที่จะต้องใช้สูตรการหาพื้นที่การก่ออิฐ ซึ่งพี่อิฐได้อธิบายไว้ในบทความสูตรคำนวณการใช้อิฐแดงก่อผนังที่พี่ช่างควรรู้! ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหักลบพื้นที่ติดตั้งประตู หน้าต่าง รวมถึงช่องเปิด และรูปแบบในการก่อที่จะเป็นตัวกำหนดจำนวนของอิฐแดงที่ใช้ด้วยนะครับ 

Share this post