อิฐแดง2009

ITDANG2009

ค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2564

ค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2564

        จะทำงานก่อสร้างแต่ละที ก็ต้องมีการซื้อวัสดุ และจ้างผู้รับเหมา ซึ่งในแต่ละปีค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ นั้นเรามาเช็คกันดีกว่าว่า “ค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2564” จะมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ราคาต่าง ๆ มาจากเป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลโดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมค่าขนส่งนะครับ

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุผสม ก่อ ฉาบ เทพื้น

ราคาวัสดุผสม ก่อ ฉาบ เทพื้น

ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุผสม ก่อ ฉาบ เทพื้น
วัสดุหน่วยราคา (บาท)
วัสดุผสม
  
ทรายหยาบลบ.ม.463
ทรายละเอียดลบ.ม.486
หินย่อย เบอร์ 1ลบ.ม.564
หินย่อย เบอร์ 2ลบ.ม.542
หินคลุกลบ.ม.416
หินสเปกลบ.ม.380
ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว
  
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 50 กก.ถุง134
ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก.ถุง113
ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ 50 กก.ถุง152
ปูนซีเมนต์ขาว 40 กก.ถุง387
ปูนขาว 5 กก.ถุง21
คอนกรีตผสมเสร็จ
รูปลูกบาศก์ และรูปทรงกระบอก 
  
คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม. / 140 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,246
คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ซม. / 180 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,227
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,261
คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม. / 240 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,295
คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ซม. / 280 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,363
คอนกรีตหยาบผสมเสร็จลบ.ม.2,048

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ราคาวัสดุก่อสร้าง งานโครงสร้าง

ราคาวัสดุงานโครงสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง งานโครงสร้าง
วัสดุหน่วยราคา (บาท)
เสาเข็ม
  
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. 2 เมตร160
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.3 เมตร240
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. 4 เมตร320
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. 5 เมตร400
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. 6 เมตร480
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม.2 เมตร145.96
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม.3 เมตร227.14
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม.4 เมตร303.40
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม.5 เมตร387.04
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม.6 เมตร514.14
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดกลวง
  
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 4 เส้นตร.ม.408.75
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 5 เส้นตร.ม.420
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 4 เส้นตร.ม.465
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 5 เส้นตร.ม.472.50
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 4 เส้นตร.ม.543.75
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 5 เส้นตร.ม.551.25
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ
  
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 200 กก.ตร.ม.220
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 300 กก.ตร.ม.235
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 400 กก.ตร.ม.250
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 500 กก.ตร.ม.270
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
  
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.10 ม. / เส้น38
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.10 ม. / เส้น41
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม.10 ม. / เส้น141
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม.10 ม. / เส้น218
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม.10 ม. / เส้น351
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม.10 ม. / เส้น607
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย
  
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 12 มม.10 ม. / เส้น147
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 16 มม.10 ม. / เส้น262
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 20 มม.10 ม. / เส้น409
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 25 มม.10 ม. / เส้น640
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 32 มม.10 ม. / เส้น1,111
เหล็กฉาก
  
เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม.ท่อน239
เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม.ท่อน302
เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม.ท่อน306
เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.ท่อน441
เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม.ท่อน656
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.ท่อน706
เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม.ท่อน1,235
เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม.ท่อน1,235

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อผนัง

ราคาวัสดุก่อผนัง

ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อผนัง
วัสดุหน่วยราคา (บาท)
อิฐแดง
  
อิฐแดงตัน ขนาด 3x6x14 ซม.ก้อน1.48
อิฐแดงกลวง ชนิด 2 รู ขนาด 3x6x14 ซม.ก้อน1.05
อิฐบล็อก
  
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 7 x 19 x 39 ซม.ก้อน7
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 9 x 19 x 39 ซม.ก้อน8.80
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 14 x 19 x 39 ซม.ก้อน9.86
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 19 x 19 x 39 ซม.ก้อน10.25

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าแรงก่อสร้าง

ค่าแรงก่อสร้าง งานแบบหล่อคอนกรีต

ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต

ค่าแรงก่อสร้าง งานแบบหล่อคอนกรีต
ประเภทงานหน่วยค่าแรง (บาท)
ค่าแรงไม้แบบ
  
ค่าแรงไม้แบบทั่วไปตร.ม.133
ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิวตร.ม.154

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าแรงก่อสร้าง งานปูพื้น เทพื้น

ค่าแรงงานปูพื้น เทพื้น

ค่าแรงก่อสร้าง งานปูพื้น เทพื้น
ประเภทงานหน่วยค่าแรง (บาท)
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดกลวง
  
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 4 เส้นตร.ม.25
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 5 เส้นตร.ม.25
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 4 เส้นตร.ม.35
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 5 เส้นตร.ม.35
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 4 เส้นตร.ม.40
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 5 เส้นตร.ม.40
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ
  
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 200 กก.ตร.ม.25
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 300 กก.ตร.ม.25
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 400 กก.ตร.ม.25
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 500 กก.ตร.ม.25
อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูปตร.ม.30
คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.ตร.ม.30

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าแรงก่อสร้าง งานก่อผนัง

ค่าแรงงานก่อผนัง

ค่าแรงก่อสร้าง งานก่อผนัง
ประเภทงานหน่วยค่าแรง (บาท)
ผนังก่ออิฐแดง
  
ผนังก่ออิฐแดง ครึ่งแผ่นตร.ม.89
ผนังก่ออิแดง เต็มแผ่นตร.ม.167
ผนังก่ออิฐบล็อก
  
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม.ตร.ม.80
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม.ตร.ม.86
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม.ตร.ม.98
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. โชว์แนวตร.ม.89
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม. โชว์แนวตร.ม.89
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. โชว์แนวตร.ม.105
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล.
  
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐแดง ครึ่งแผ่นตร.ม.44
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐแดง เต็มแผ่นตร.ม.62

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าแรงก่อสร้าง งานฉาบปูน

ค่าแรงงานฉาบปูน

ค่าแรงก่อสร้าง งานฉาบปูน
ประเภทงานหน่วยค่าแรง (บาท)
ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร)ตร.ม.82
ฉาบปูนเรียบผนังอิฐก่อภายในอาคารตร.ม.82
ฉาบปูนเรียบผนังอิฐก่อภายนอกอาคารตร.ม.95
ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคารตร.ม.100
ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายนอกอาคารตร.ม.105

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าบริการออกแบบ

ค่าบริการออกแบบ

        โดยทั่วไปค่าบริการออกแบบบ้าน อาคารต่าง ๆ จะครอบคลุมไปถึง ค่าวิศวกร ค่าคำนวณแบบ คำนวณโครงสร้าง ค่าเขียนแบบ และค่าวิชาชีพ ซึ่งอ้างอิงตามที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด จะอยู่ที่ 5-10% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด อัตราการคิดค่าบริการจากส่วนต่างๆ ดังนี้

        บริษัทสถาปนิกเอกชน : อ้างอิงการคิดค่าบริการออกแบบตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5 – 10% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด
        สถาปนิกอิสระ : การคิดอัตราค่าบริการออกแบบ มักขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และปริมาณงาน ซึ่งจะคิดค่าบริการอยู่ที่ 3 – 7.5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด
        เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต : คิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย หรือต่ำกว่ามาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯอยู่ที่ 2  – 5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด

        เช่น สร้างบ้าน 1 หลัง มีพื้นที่ 150 ตารางเมตร คำนวณค่าก่อสร้างเบื้องต้นคร่าว ๆ อยู่ที่ ตารางเมตรละ 10,000 บาท ค่าก่อสร้างของบ้านทั้งหลังจะเท่ากับ 1.5 ล้านบาท เลือกใช้บริการออกแบบบ้านจากสถาปนิกอิสระ คิดอัตราค่าบริการออกแบบ 7.5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด ค่าบริการออกแบบจะเท่ากับ 112,500 บาท นั่นเอง 

        อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคากลาง ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีความคลาดเคลื่อนแตกต่างกัน หากต้องการทราบถึงราคาวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ คลิก!

 | บทความที่เกี่ยวข้อง :

Share this post