Search
กฏหมายกับการรีโนเวทบ้าน ที่คุณไม่ควรมองข้าม!

กฏหมายกับการรีโนเวทบ้าน ที่คุณไม่ควรมองข้าม!

       “บ้าน” ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวนานเป็นสิบ ๆ ปี แน่นอนว่าเมื่อกาลเวลาผ่านไป บ้านก็ต้องมีการเสื่อมโทรมไปตามสภาพ เจ้าของบ้านหลายคนจึงเลือกการต่อเติมบ้าน หรือทำการรีโนเวท เพื่อปรับเปลี่ยนบ้านให้ดูดีกว่าเดิม รวมถึงความต้องการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าการรีโนเวทบ้านของตัวเองนั้น บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฏหมายเช่นกัน วันนี้พี่อิฐจึงอยากพาทุกคนไปรู้จัก “กฏหมายกับการรีโนเวทบ้าน” ที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม เพราะคุณอาจจะทำผิดกฏหมายโดยไม่รู้ตัว
  • กฏหมาย และการขออนุญาตดัดแปลง รีโนเวทอาคาร
  • การรีโนเวทบ้านที่ต้องขออนุญาต
  • การรีโนเวทบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาต
  • โทษของการรีโนเวทที่ไม่ได้รับอนุญาต

การรีโนเวทตึกแถวขนาด 3 ชั้น ในวอชิงตันดีซี ภาพประกอบจาก desiretoinspire.net

การรีโนเวทตึกแถวขนาด 3 ชั้น ในวอชิงตันดีซี ภาพประกอบจาก desiretoinspire.net

กฏหมาย และการขออนุญาตดัดแปลง รีโนเวทอาคาร

       การดัดแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายรูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก โครงสร้างของอาคารที่ก่อสร้างไว้แล้ว เช่น การต่อเติมหลังคาด้านหลังตึกแถว การต่อเติมหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า การติดตั้งโครงเหล็ก และอื่น ๆ ที่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้าง ต้องเป็นไปตามที่กฏหมายควบคุมอาคารกำหนด และจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าของบ้านจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจพิจารณา และแจ้งผลการตรวจพิจารณาภายใน 30 วัน เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน และวันดำเนินการดัดแปลง ตั้งแต่วันที่เริ่มต้น ไปจนถึงวันที่สิ้นสุดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม        แต่ในกรณีที่ทำการรีโนเวท ต่อเติมไปเรียบร้อยแล้ว โดยยังไม่ได้ทำการขออนุญาต ก็สามารถยื่นขออนุญาตย้อนหลังได้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ต้องเป็นวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร
  2. มีสถาปนิก และวิศกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมงาน
  3. สำเนาใบอนุญาต และรายการคำนวณที่สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบลงนามรับรองวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการดำเนินการ
       ข้อดีของการขออนุญาตหลังจากทำการดัดแปลง รีโนเวทอาคารเรียบร้อยแล้ว คือ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอตรวจพิจารณานาน ๆ แต่ก็มีข้อเสีย คือหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทำการตรวจสอบแบบแปลนแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ก็สามารถสั่งให้เจ้าของบ้านรื้อถอน แก้ไขอาคารให้ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างใบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ข.1

ตัวอย่างใบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ข.1 : Download

การรีโนเวทบ้านที่ต้องขออนุญาต

       การรีโนเวทบ้านที่ต้องขออนุญาต กฏหมายควบคุมอาคารจะให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และน้ำหนัก หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างไว้แล้วผิดไปจากเดิม ได้แก่ เพิ่ม เติม ลด ขยาย ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงอาคารตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งของอาคารมากกว่า 5 ตารางเมตร เปลี่ยน หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบแก่เพื่อนบ้าน หรือมีการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง ที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง จำเป็นที่จะต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

   ตัวอย่าง การรีโนเวทบ้านที่ต้องขออนุญาต ภาพประกอบจาก adamrenovationsltd.co.uk การรีโนเวทบ้าน ในครอยดอน,สหราชอาณาจักร

ตัวอย่าง การรีโนเวทบ้านที่ต้องขออนุญาต ภาพประกอบจาก adamrenovationsltd.co.uk การรีโนเวทบ้าน ในครอยดอน,สหราชอาณาจักร

The consensus was that he had to go, not to mention a 3 year commitment is a long time. Analisa teknikal dan fundamental serta signal belajar forex Strategi forex Interest Rate adalah salah satu tips jitu forex yang membantu anda untuk Cara daftar Agea atau yang dulu gold spot prices chart Marketiva Pasuruan, it’s 5x5x5. Always refer to Bonus Terms T&C’s apply New Players Only https://kasynos-online.com/rapid-casino/. Summer Brings Second-Chance Drawings and Other Promotions to the PA Online Lottery • Near Record May for PA Online Casinos as Revenue Tops $100 Million Yet Again © PaOnlineCasino.

Tipico casino playing high paying slots which do come with a high payout percentage will of course ensure that you get more of your stakes returned to you but only over your long term play, because this is good game too. The 24-hour hot spot offers nearly 800 multi-denomination slots, video poker and keno, and electronic roulette terminals. Verdict Players can contact the customer care representatives via Live Chat, Email and Telephone Service linked here. You now enter as a contestant in the main game show.

การรีโนเวทบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาต

       1. ต่อเติมโครงสร้างโดยใช้วัสดุเดิม ที่มีขนาด จำนวน และชนิดเดียวกัน เช่น พื้น หรือผนังไม้มีการชำรุด แล้วต้องการเปลี่ยนไม้ทั้งหมด โดยใช้ไม้แบบเดิม จำนวนเท่าเดิม แต่ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ         2. การรีโนเวท เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ที่ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้าง หรือเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างเกินร้อยละ 10 ด้วยวัสดุเดิม หรือวัสดุอื่น เช่น การปรับเปลี่ยน พื้น ผนัง จากไม้ แต่ต้องการเพิ่มกระเบื้องเข้าไป โดยต้องคำนวณดูว่า น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมา มากกว่าเดิมเกินร้อยละ 10 หรือไม่ ซึ่งถ้าเกินก็ต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร        3. การรีโนเวท เปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ส่วนต่างๆ ของอาคาร ที่ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้าง หรือเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างเกินร้อยละ 10 เช่น ต้องการก่อผนังอิฐแดงเพิ่ม เช่นผนังกั้นห้อง หรือก่อเค้าท์เตอร์ครัวขึ้นมาใหม่ การปรัปเปลี่ยนรูปทรงประตู ที่มีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 10 จากน้ำหนักเดิม ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุญาต        4. การขยาย หรือลดพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือขยายพื้นที่หลังคา โดยไม่ลด หรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน และต้องมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร เช่น การต่อเติมระเบียง แต่ต้องระวังไม่ให้กระทบกับเพื่อนบ้านด้วยนะครับ

 ตัวอย่าง การรีโนเวทบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาต ภาพประกอบจาก domino.com การรีโนเวทห้องนั่งเล่นเก่าแก่กว่า 100 ปี ของ Tamlyn Willard ที่แคลิฟอเนีย

ตัวอย่าง การรีโนเวทบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาต ภาพประกอบจาก domino.com การรีโนเวทห้องนั่งเล่นเก่าแก่กว่า 100 ปี ของ Tamlyn Willard ที่แคลิฟอเนีย

โทษของการรีโนเวทที่ไม่ได้รับอนุญาต

       แน่นอนว่าเมื่อทำผิดกฏหมาย ไม่ทำการขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือทำการรีโนเวท ดัดแปลงอาคารที่ไม่เป็นไปตามกฏหมายควบคุมอาคาร จะมีความผิด และต้องรับโทษทางอาญาตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522        1. มาตรา ๖๕ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังกำหนดโทษเป็นรายวันอีก วันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน จนกว่าจะปรับแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้อง        2. มาตราที่ ๖๖ ทวิ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังกำหนดโทษเป็นรายวันอีก วันละไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน จนกว่าจะปรับแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้อง         3. มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งระงับการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังกำหนดโทษเป็นรายวันอีก วันละไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน จนกว่าจะปรับแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้อง        นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การเว้นระยะห่างของอาคารและรั้วบ้าน การกำหนดพื้นที่ว่าง การเลือกใช้วัสดุ ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือกฏหมายควบคุมอาคาร เพื่อป้องกันการรีโรเวทที่ผิดกฏหมาย และไม่ถูกใจเพื่อนบ้านนะครับ

Share this post