fbpx

อิฐแดง2009

ITDANG2009

หมวดหมู่: ACT FORUM ’20

แสดงทั้งหมด 31 ผลลัพท์

 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบฟ้า

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบเทา

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบขาวโอโม่

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงก่อโชว์

  อิฐแดงโชว์เรียบ ขนาด 2.5×5.5×10.5 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง มันปู 7×23 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง มันปู 10×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง กลีบบัว 10×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้อง 6 เหลี่ยม พวงแสด 10×10 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องปูพื้น พวงแสด 10×10 ซม

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 7×23 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 10×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 5×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐมอญโบราณ

  อิฐมอญโบราณ 6.5×6.5 ซม (เผาฟืน)

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐมอญโบราณ

  อิฐโบราณ 10X20 ซม ผิวไม้ก๊อก (เผาฟืน)

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องปูพื้น 6 เหลี่ยม ใหญ่ 1.5x16x16 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องดินเผา ปูพื้น 20×20

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงก่อโชว์

  อิฐแดง 8 ดอก ขนาด 8x12x25 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • ACT FORUM ’20

  อิฐมอญโบราณ 10X20 ซม. ผิวหยาบ (เผาฟืน)

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องดินเผา ปูพื้น 6 เหลี่ยมด้านเท่า

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องดินเผา ปูพื้น 10×10

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องดินเผา แปะผนัง 10X20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงก่อโชว์

  อิฐแดงโชว์ มอก.77 2545

 • อิฐแดงก่อโชว์

  อิฐแดงโชว์ อิฐปูพื้น 01 10X20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงก่อโชว์

  อิฐแดงหนาโชว์ 02 11X23 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงก่อโชว์

  อิฐแดงหนาโชว์ 01 7.5X18 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • ACT FORUM ’20

  อิฐมอญโบราณ 5X20 ซม. เผาฟืน

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงก่อโชว์

  อิฐแดงโชว์เรียบ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐมอญโบราณ

  อิฐมอญโบราณ 10×20 (เผาฟืน) ขนาด 5x10X20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐมอญโบราณ

  อิฐมอญโบราณ 5×20 (เผาแกลบ) ขนาด 5x5x20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐมอญโบราณ

  อิฐมอญโบราณ10×30 (เผาแกลบ) ขนาด 5x10X30 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐมอญโบราณ

  อิฐมอญโบราณ 10×20 (เผาแกลบ) ขนาด 5x10X20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

เพราะเป็นงานที่รวมนักคิด นักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานมากมาย เราจึงอยากนำเสนอสินค้าที่สามารถนำไปดีไซน์ได้หลากหลาย จากผิวสัมผัส สี ความเป็นเอกลักษณ์ และความแตกต่าง อย่างอิฐโบราณ ที่มีถึง 3 ชนิด อิฐแดงโชว์ และกระเบื้องดินเผาปูพื้น แปะผนัง พร้อมสินค้าใหม่ที่รอให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง

หมวดหมู่สินค้า