Search

หมวดหมู่: ACT FORUM ’20

Showing 1–12 of 29 results

 • กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบเทา ขนาด 6x6 ซม.
  กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบสีขาวโอโม่ ขนาด 6x6 ซม.
  กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • 03-01-05-00 อิฐโชว์เรียบ ขนาด 2.5x5.5x10.5 ซม.
  อิฐแดงก่อโชว์
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องปูพื้น 6 เหลี่ยม พวงแสด 1x10x10 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องปูพื้น พวงแสด 10x10 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 1x7x23 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 10x20 ซม.
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 1x5x20 ซม.
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงโบราณ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงโบราณ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

เพราะเป็นงานที่รวมนักคิด นักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานมากมาย เราจึงอยากนำเสนอสินค้าที่สามารถนำไปดีไซน์ได้หลากหลาย จากผิวสัมผัส สี ความเป็นเอกลักษณ์ และความแตกต่าง อย่างอิฐโบราณ ที่มีถึง 3 ชนิด อิฐแดงโชว์ และกระเบื้องดินเผาปูพื้น แปะผนัง พร้อมสินค้าใหม่ที่รอให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง

หมวดหมู่สินค้า