fbpx

อิฐแดง2009

ITDANG2009

หมวดหมู่: กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

 • กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบฟ้า ขนาด 6x6 ซม.
  กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบฟ้า

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบเทา ขนาด 6x6 ซม.
  กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบเทา

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบสีขาวโอโม่ ขนาด 6x6 ซม.
  กระเบื้องแปะผนัง ปูพื้น

  กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบขาวโอโม่

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนังผิวมันปู 1x7x23 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง มันปู 7×23 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง มันปู 1x10x20 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง มันปู 10×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง กลีบบัว 5x20 ซม.
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง กลีบบัว 5×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องปูพื้น 6 เหลี่ยม พวงแสด 1x10x10 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้อง 6 เหลี่ยม พวงแสด 10×10 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องปูพื้น พวงแสด 10x10 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องปูพื้น พวงแสด 10×10 ซม

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 1x7x23 ซม
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 7×23 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 10x20 ซม.
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 10×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 1x5x20 ซม.
  กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

  กระเบื้องแปะผนัง พวงแสด 5×20 ซม.

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

กระเบื้องดินเผา ผิวพิเศษ มีทั้งผิวแบบมันปู พวงแสด กลีบบัว แต่ละประเภทให้ผิวสัมผัสที่ไม่เหมือนกัน ทั้งขนาด 5×10 10×20 และขนาด 7×23 ซม. เป็นต้น

หมวดหมู่สินค้า