Search

หมวดหมู่: กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

 • กระเบื้องปูพื้น แปะผนัง
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบเทา ขนาด 6x6 ซม.
  กระเบื้องปูพื้น แปะผนัง
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • กระเบื้องหกเหลี่ยม พวงแสด เคลือบสีขาวโอโม่ ขนาด 6x6 ซม.
  กระเบื้องปูพื้น แปะผนัง
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

กระเบื้องดินเผา ผิวพิเศษ มีทั้งผิวแบบมันปู พวงแสด กลีบบัว แต่ละประเภทให้ผิวสัมผัสที่ไม่เหมือนกัน ทั้งขนาด 5×10 10×20 และขนาด 7×23 ซม. เป็นต้น

หมวดหมู่สินค้า