ร่องและรอยหวีบนผิวอิฐแดงมีไว้ทำไม?

ร่องและรอยหวีบนผิวอิฐแดงมีไว้ทำไม?

       อิฐแดง แบบดั้งเดิมนั้นมีลักษณะตัน ผิวเรียบทั้ง 4 …

ร่องและรอยหวีบนผิวอิฐแดงมีไว้ทำไม? Read More »