หมวดหมู่: อิฐแดงโบราณ ผิวหยาบ (เผาฟืน)

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

อิฐมอญโบราณ เผาฟืนผิวหยาบ มีลักษณะผิวหยาบกว่าอิฐโบราณชนิดอื่น นิยมใช้ปูทานเดินสวน มีความแข็งแกร่ง ก่อผนังได้ทั้งภายนอก และภายใน

หมวดหมู่สินค้า