Search

หมวดหมู่: อิฐแดงโบราณ ผิวหยาบ (เผาฟืน)

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

 • อิฐแดงโบราณ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงโบราณ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • อิฐแดงโบราณ
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • ACT FORUM ’20
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

อิฐมอญโบราณ เผาฟืนผิวหยาบ มีลักษณะผิวหยาบกว่าอิฐโบราณชนิดอื่น นิยมใช้ปูทานเดินสวน มีความแข็งแกร่ง ก่อผนังได้ทั้งภายนอก และภายใน

หมวดหมู่สินค้า