fbpx

อิฐแดง2009

ITDANG2009

อิฐแดงที่ได้รับความนิยมในงานก่อสร้าง เพราะมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ผลิตจากดินเหนียว ผ่านเครื่องจักร ซึ่งพัฒนามาจากอิฐโบราณ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้มากขึ้น เช่น อิฐแดง 2 รู อิฐแดง 4 รู ใหญ่ อิฐแดง 3 รู อิฐแดง 4 ช่อง ไปจนถึงอิฐแดง 8 รู อิฐแดงรูปแบบกลวง ที่จะช่วยระบายอากาศ และลดการรับน้ำหนักของโครงสร้าง เหมาะกับทุกงานก่อฉาบ นอกจากนี้ยังมีอิฐแดง มอก. อิฐแดงคุณภาพดี มีมาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด จึงนิยมใช้ในงานก่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ

หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่