อิฐแดง2009

ITDANG2009

อิฐแดงโชว์เรียบและโชว์ลาย

อิฐแดงโชว์เรียบและโชว์ลาย มีลักษณะก้อนสี่เหลี่ยมตัน มีทั้งแบบเรียบ และแบบมีลวดลาย เช่น อิฐแดง ลายมะลิ ลายบานชื่น ลายการบิน เป็นต้น

Showing all 10 results