Search

หมวดหมู่: อิฐบล็อก มอก.

It seems we can't find what you're looking for.

อิฐบล็อก มอก.

เป็นอิฐบล็อกที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด จะมีความหนาที่ได้มาตรฐาน เนื้อคอนกรีตหนาแน่นสูง แข็งแกร่ง และดูดซึมน้ำน้อยกว่าอิฐบล็อกธรรมดา 

มีให้เลือกใช้ 4 ขนาด คืออิฐบล็อก มอก. หนา 7 ซม. 9 ซม. 14 ซม. และ 19 ซม. โดยมีความกว้าง 19 ซม. และความยาว 39 ซม. เท่า ๆ กัน เหมาะกับงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทนต่อแรงกดทับ สามารถรับน้ำหนักได้ดี และทนต่อความเปลี่ยนแปลงของอากาศภายนอกได้  นิยมใช้งาน ในอาคารหน่วยงานราชการ , โกดังเก็บสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้ตัวอาคารมีความแข็งแกร่ง และยืนอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า อิฐบล็อกธรรมดาทั่วไป

ประเภทของอิฐบล็อก มอก.

มอก. ของอิฐบล็อก ตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดนั้น มีทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งแยกตามคุณสมบัติดังนี้ อิฐบล็อก มอก.57-2533 (คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก) และอิฐบล็อก มอก.58-2533 (คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก) อิฐบล็อก มอก.59-2516 (อิฐคอนกรีต) และ อิฐบล็อก มอก.60-2516 (คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก) แต่วันนี้พี่อิฐจะขอแนะนำสำหรับอิฐบล็อก มอก.57-2533 และ อิฐบล็อก มอก.58-2533 ที่มีรูปร่าง ลักษณะภายนอกเหมือนกัน แต่มีคุณสมบัติที่ต่างกัน

อิฐบล็อก มอก.57-2533 คืออะไร? 

คือ คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก ลักษณะทั่วไปต้องปราศจากรอยแตกร้าว หรือมีร่องรอยชำรุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการก่อ เป็นเหตุให้สิ่งก่อสร้างเกิดการเสียหาย ไม่แข็งแรง และต้องมีผิวสัมผัสหยาบพอที่จะสามารถยึดจับปูนก่อ ฉาบ และปูนแต่งได้อย่างดี นอกจากนี้การที่อิฐบล็อก มอก.57-2533 สามารถมีรอยบิ่นเล็กน้อยถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่รอยบิ่นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 25 มิลลิเมตร

ขนาดของอิฐบล็อก มอก.57-2533 มีหลากหลายขนาด ตามตารางด้านล่าง และทุกขนาดสามารถคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน หรือน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร วัดได้จากเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดเป็นหน่วยมิลลิเมตร ความหนาของเปลือก และผนังกั้นโพรงต้องเป็นไปตามที่กำหนด และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน หรือน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

อิฐบล็อก มอก.58-2533 คืออะไร?

คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ลักษณะทั่วไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดนั้น มีความคล้ายคลึงกับลักษณะของคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก คือต้องปราศจากรอยแตกร้าว หรือมีร่องรอยชำรุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการก่อ เป็นเหตุให้สิ่งก่อสร้างเกิดการเสียหาย ไม่แข็งแรง และต้องมีผิวสัมผัสหยาบพอที่จะสามารถยึดจับปูนก่อ ฉาบ และปูนแต่งได้อย่างดี ซึ่งสามารถมีรอยบิ่นเล็กน้อยได้ แต่ต้องเป็นรอยที่มีความยาวไม่เกิน 25 มิลลิเมตร

ขนาดของอิฐบล็อก มอก.58-2533 มีหลากหลายขนาด ตามตารางด้านล่าง ทุกขนาดสามารถคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน หรือน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และความหนาของเปลือกต้องไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร วัดได้จากเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดเป็นหน่วยมิลลิเมตร

คุณสามารถขอเอกสาร มอก. จากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายเป็นการการันตี ว่าอิฐบล็อกนี้ได้รับเครื่องหมายมอก.จริง ๆ เพื่อให้คุณได้อิฐบล็อกที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่คุณต้องการ และนำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ

หมวดหมู่สินค้า