fbpx

อิฐแดง2009

ITDANG2009

เกี่ยวกับเรา

about Us

ความเป็นมา

History

       บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภทอิฐแดง และกระเบื้องดินเผา ซึ่งเดิมทีเป็นธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534  ในนาม “ร้านอิฐแดง2009”  โดยจำหน่ายสินค้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นช่างผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น
        ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในนาม บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด ได้พัฒนาธุรกิจโดยการเพิ่มประเภทสินค้า และบริการให้มีความหลายหลายตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มฐานโรงงานผลิตสินค้า ที่คัดสรรคุณภาพ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า รวมพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มีความครอบคลุม และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้มีฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกภูมิภาคในประเทศไทย และรวมไปถึงเขตพื้นที่ติดต่อชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง โดยเพิ่มสามารถจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกตั้งแต่ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, พ่วง 18 ล้อ, เทรลเลอร์ และขนส่งทางน้ำ
       นอกจากนี้ ยังได้ทำการวิจัยพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการทดสอบสินค้าจากสถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเอกสารผลการทดสอบสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้า และบริการของเรา เราพร้อมให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ราคาเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นบริษัทมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทย ในการจัดจำหน่าย และให้บริการ สินค้าประเภท อิฐแดง

พันธกิจ

Mission

ต่อลูกค้า

สร้างความเชื่อมั่น ขจัดปัญหาเพื่อให้ ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า และความพึงพอใจสูงสุด

ต่อคู่ค้า

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้า

ต่อคนในองค์กร

ส่งเสริมให้ทีมงาน เป็นผู้เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

คำขวัญ

Motto

3 รอ

ระบบ

ทำงานอย่างมีระบบมาตรฐาน สู่การเป็นบริษัทชั้นนำ

เร็ว

จัดการงานรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาด้วยความเข้าใจความหลากหลายภายใน และภายนอกองกรค์

ค่านิยม

Core Values

ITDANGASIA

I : Integrity ความซื่อสัตย์
T : Trust & Team Work ทำงานเป็นทีม เชื่อมันในกันและกัน
D : Digitalization ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
A : Adaptability การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
N : Navigating to international ก้าวไกลสู่สากล
G : Good Governance การบริการจัดการที่ดี
A : Accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
S : Service Mild & Standard การบริการด้วยใจ อย่างมีมาตรฐาน
I : Initiative ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
A : Aims การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต

ทีมของเรา

Our team
อิฐแดงเอเชีย ทีม

ลูกค้าของเรา

Our clients​

 และอื่น ๆ อีกมากมาย กว่า 3,000 ราย ที่ไว้ใจใช้บริการจากเรา

352

projects completed

3,000+

Happy customers

29

years in service