fbpx

อิฐแดง2009

ITDANG2009

เกี่ยวกับเรา

about Us

ความเป็นมา

History

      จาก “บุญชอบคลังอิฐ” ร้านจำหน่ายอิฐแดงแบบดั้งเดิม (Brick-and-Mortar) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เเละได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ร้านอิฐแดง2009” ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งครอบคลุมการจำหน่ายในพื้นที่อีสานตอนล่าง สู่ บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด ที่คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาธุรกิจ ผสมผสานวิธีการทำแบบใหม่ และแบบเก่า (Click-and-Mortar) เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยวิสัยทัศน์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลง ปรับตัวไปตามยุคสมัย
      และเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น อิฐแดง2009 ได้เพิ่มการบริการสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Click-and-Click) มาพร้อมกับบริการส่งตัวอย่างสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริการถอดแบบพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้น และบริการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย เราพร้อมแล้วที่จะยกระดับวัสดุก่อสร้างธรรมดา สู่การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางคู่กับวัสดุอื่น ๆ หรือผ่านการแต่งแต้มสีสัน เพื่อเพิ่มลูกเล่น ความสนุก และเสน่ห์ให้กับงานออกแบบ ด้วยมุมมองที่ต่างออกไป

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นบริษัทมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทย ในการจัดจำหน่าย และให้บริการ สินค้าประเภท อิฐแดง

พันธกิจ

Mission

ต่อลูกค้า

สร้างความเชื่อมั่น ขจัดปัญหาเพื่อลูกค้าเกิดความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุด

ต่อคู่ค้า

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้า

ต่อคนในองค์กร

ส่งเสริมให้ทีมงานเป็นผู้เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ค่านิยม

Core Values

ITDANGASIA

I : Integrity ความซื่อสัตย์
T : Trust & Team Work ทำงานเป็นทีม เชื่อมันในกันและกัน
D : Digitalization ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
A : Adaptability การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
N : Navigating to international ก้าวไกลสู่สากล
G : Good Governance การบริหารจัดการที่ดี
A : Accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
S : Service Mild & Standard การบริการด้วยใจ อย่างมีมาตรฐาน
I : Initiative ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
A : Aims การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต

นโยบายคุณภาพ

บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

คัดสรรสินค้า

พัฒนาต่อเนื่อง

บริการประทับใจ

เพื่อมาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้า

ลูกค้าของเรา

Our clients​

 และอื่น ๆ อีกมากมาย กว่า 3,000 ราย ที่ไว้ใจใช้บริการจากเรา

352

projects completed

3,000+

Happy customers

30

years in service