Search
บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด มอบอิฐบล็อกประสาน (5)

อิฐแดง2009 มอบอิฐบล็อกประสาน ให้โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

          บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด มอบอิฐบล็อกประสาน จำนวน 600 ก้อน ให้กับน้อง ๆ จากสถาบันพัฒนาศักยภาพ Potentail Club ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชมรมพัฒนาศักยภาพทั้ง 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะนำไปใช้ใน “โครงการค่ายอาสาสร้างคน พัฒนาชุมชนต้นแบบ ปีที่ 7” เพื่อสร้างแปลงพืชผักสวนครัวจากอิฐบล็อกประสาน ให้แก่โรงเรียนวัดพระงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด มอบอิฐบล็อกประสาน (1)

          บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนเยาวชนให้กลายเป็นคนที่มีศักยภาพ และนิสัยที่ดี เพื่อสร้างการพัฒนาตนเอง และผู้อื่นสืบไป

ติดต่อ Line : @ITDANG2009

Share this post